Barwny korowód dożynkowy delegacji wieńcowych powiatu i wszystkich miast i gmin tworzących powiat wągrowiecki oraz 11 sołectw z Gminy Skoki prowadzony przez Orkiestrę Dętą z Gołańczy i poczty sztandarowe rozpoczął w sobotę, 26 sierpnia br. powiatowo – gminne uroczystości dożynkowe w Jabłkowie w Gminie Skoki.

Po przemieszczeniu się korowodu sprzed kościoła parafialnego na boisko sportowe i złożeniu przez delegację wieńców u stopni ołtarza polowego nastąpiła msza święta koncelebrowana przez proboszcza parafii Raczkowo – Jabłkowo ks. Marka Stajkowskiego i proboszcza ze Skoków ks. Karola Kaczora.
Uroczysta oprawę mszy świętej, którą zakończyło poświęcenie wieńców żniwnych, zapewniła Gołaniecka Orkiestra Dęta.

Po mszy świętej nastąpiły tradycyjne uroczystości dożynkowe, rozpoczęte wystąpieniem Starosty Józefa Sulikowskiego, który witając gości w imieniu własnym i gospodarza Gminy Skoki równocześnie mówił o wyjątkowo trudnych warunkach pogodowych, z którymi musiało się borykać polskie rolnictwo, a które to warunki nie ominęły rolników powiatu wągrowieckiego. Mimo tego udało się szczęśliwie zebrać większość plonów i tym większa winna być satysfakcja samych rolników i uznanie wszystkich mieszkańców dla ich pracy. Starosta oświadczył, że otrzymanym za chwilę zgodnie ze staropolskim zwyczajem od Starostów Dożynkowych chlebem pragnie podzielić się sprawiedliwie ze wszystkimi mieszkańcami powiatu, tak by „tego chleba nie zabrakło nigdy i nikomu w naszym powiecie i kraju”.

Teraz też nastąpiło przekazanie przez Starostów Dożynkowych panią Irenę Stajkowską z Pomorzanek i pana Wojciecha Napierałę z Jabłkowa na ręce gospodarzy dożynek – Starosty Józefa Sulikowskiego i Burmistrza Tadeusza Kłosa – pięknego bochna chleba symbolizującego tegoroczne zbiory. Ceremonii tej towarzyszyły życzenia by chleb ten dzielony był mądrze i sprawiedliwie. Rozpoczęło się tradycyjne dzielenie się chlebem – najpierw z burmistrzami i wójtami, a następnie ze wszystkimi uczestnikami uroczystości.

Uczestniczący w uroczystości goście: poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Masiel, poseł do Sejmu Rzeczypospolitej Stanisław Kalemba, V-ce Marszałek Województwa Wielkopolskiego Józef Lewandowski, radny Sejmiku Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak oraz Za-c Dyrektora Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Marek Beer i Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu Tomasz Dutkiewicz, wyrazili rolnikom słowa uznania i podziękowania za tegoroczny trud i życzyli dużo satysfakcji z powodu trudnych lecz dobrze zakończonych żniw.
Dramatyczne słowa dotyczące sytuacji wsi polskiej, połączone z apelem do rządzących o większą pomoc do rolników wygłosił V-ce Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Roman Witek.
Burmistrz Tadeusz Kłos nawiązując do wypowiedzi poprzedników podziękował wszystkim rolnikom za ich trudną pracę, która chociażby z tego powodu, że sam jest rolnikiem, jest mu doskonale znana. Podziękował też Starostom Dożynek oraz delegacjom prezentującym poszczególne wsie i Gminy za przygotowanie tak wspaniałych wieńcy i za podtrzymanie tej wspaniałej tradycji jaką w naszym kraju stanowi Święto Plonów. Osobne słowa podziękowania Burmistrz skierował też do wszystkich przedstawicieli władz oraz do gości, którzy zechcieli uczestniczyć w tegorocznych Dożynkach, a których to udział jest uznaniem dla pracy polskiego rolnika.

Tegoroczne dożynki stały się już tradycyjnie okazją do wyróżnień ludzi rolniczego trudu zasłużonych dla rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Nagrody Herbu Powiatu Wągrowieckiego otrzymali: Stefan Dobrzykowski z Kujawek, Jerzy Galuba z Tomczyc, Janusz Głomb z Brzeźna Starego, Marek Koliński z Podolina, Piotr Stajkowski z Pomarzanek, Wojciech Napierała z Jabłkowa, Sylwester Stajkowski z Potrzanowa, Adam Radecki z Gorzewa oraz Pałucki Bank Spółdzielczy w Damasławku.

Równocześnie Burmistrz Tadeusz Kłos za wzorowe gospodarowanie wręczył dyplomy gratulacyjne trzem rodzinom rolniczym z Gminy Skoki. Dyplomy otrzymali: Lidia Budnik – Głowacka i Paweł Głowacki z Raczkowa, Danuta i Aleksander Berent z Łosińca oraz Lidia i Mirosław Szymkowiak z Kakulina.

Po ceremonii odznaczeń i wyróżnień uczestniczący w uroczystości przedstawicielom władz samorządowych oraz gościom reprezentującym władze i instytucje państwowe wręczono upominki okolicznościowe, które będą im przypominać Powiatowo-Gminne Święto Plonów w Jabłkowie.

Następnie czas należał do „artystów”. Było więc tylko wesoło. Wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Żeńcy Wielkopolscy”. Występ tego Zespołu z Niętążkowa przeplatały pojawiający się na scenie rodzimi artyści z Gmin Powiatu Wągrowieckiego, a więc prócz miejscowych „Skoczków” i dzieci z Fundacji „Pomoc Dzieciom Wiejskim” w Bliżycach wystąpiły między innymi: tambu majorki z Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wągrowcu i wokalistka Natalia Kuklińska z Wągrowca, Zespół „Sarbianie” z Gminy Mieścisko i Zespół „Razem” z Gminy Wągrowiec.

Po występach pasjonatów – amatorów nadszedł czas na profesjonalistów i nastąpił koncert Zespołu „Skaner”, a po koncercie miała miejsce zabawa taneczna, w trakcie której do tańca przygrywał Zespół „Atut” z Rogoźna.

Przerywnik części artystycznej stanowiło ogłoszenie wyników konkursów na najładniejsze wieńce w kategorii powiatu i w kategorii Gminy Skoki. Po burzliwych obradach komisja konkursowa za najładniejszy wieniec w kategorii powiatu uznała wieniec Gminy Skoki wykonany przez panie z Potrzanowa, który to wieniec w niedzielę, 27 sierpnia reprezentował powiat wągrowiecki na Dożynkach Wojewódzkich w Lubaszu k. Czarnkowa. Z kolei w kategorii Gminy Skoki pierwsze miejsce zyskał wieniec prezentowany przez sołectwo Rościnno.

Uroczystościom dożynkowym towarzyszyła wspólna biesiada uczestników i organizatorów. Szwedzki stół przygotowali i obsługę gości zapewnili mieszkańcy sołectwa Jabłkowo.

E. Lubawy

PODZIĘKOWANIE !

W imieniu Samorządu Miasta i Gminy Skoki dziękuję Starostom Dożynkowym Pani Irenie Stajkowskiej i Panu Wojciechowi Napierale, dziękuję pocztom sztandarowym, delegacjom wieńcowym, duchowieństwu i zespołom artystycznym, a także wszystkim, którzy swą pracą i zaangażowaniem przyczynili się do organizacji i uświetnienia tegorocznego Powiatowo – Gminnego Święta Plonów „Jabłkowo 2006”.
Dziękuję posłom na Sejm Rzeczypospolitej i posłom do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej Województwa Wielkopolskiego, radnym i przedstawicielom administracji samorządowej powiatu i gmin oraz wszystkim uczestnikom, których udział w Dożynkach był dowodem szacunku i uznania dla ciężkiej pracy na roli.

Burmistrz Miasta i Gminy w Skokach
Tadeusz Kłos