Informujemy, że z myślą o mieszkańcach naszej Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach uruchomiliśmy bezpłatny punkt dostępu do internetu oraz bieżąco aktualizowanej bazy aktów prawnych.
Wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem informacji służących edukacji i poszukiwaniu pracy oraz doskonaleniem obsługi aplikacji komputerowych, zapraszamy na I piętro budynku Urzędu w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku między 7.30 a 15.30.