Mieszkańcy gminy Skoki, w tym przedsiębiorcy, napotykają w ostatnim czasie problemy z uzyskaniem zgody na nowe przyłącza gazowe. Problem wynika ze zbyt małej przepustowości sieci gazowej. Sprawa jest bardzo poważna gdyż może wpłynąć na rozwój naszego obszaru oraz poważnie zahamować wymianę piecy centralnego ogrzewania.

W związku z tym problemem 30 września ubiegłego roku odbyło się spotkanie w Urzędzie Miasta Wągrowca. W jego wyniku burmistrz Wągrowca Jarosław Berendt, burmistrz Skoków Tadeusz Kłos, burmistrz Budzynia Marcin Sokołowski, wójt gminy Wągrowiec Przemysław Majchrzak i wójt gminy Mieścisko Przemysław Renn wystosowali do spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz do Polskiej Sieci Gazowniczej pismo, w którym opisany został problem, z jakim zmagają się nasze gminy. Jednocześnie samorządowcy zaapelowali o pilne rozwiązanie tego problemu.

O sprawie poinformowani zostali także posłowie z naszego regionu oraz między innymi premier Mateusz Morawiecki, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin oraz ówczesny Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka.

Dzięki interpelacji Pani poseł Marii Małgorzaty Janyska skierowanej do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki wpłynęły pisma Polskiej Spółki Gazownictwa, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Gaz-Systemu:

Polska Spółka Gazownictwa w swoim piśmie zwróciła uwagę, że w latach 2019-2021 na terenie gmin powiatu wągrowieckiego wydano ponad 1,5 tyś. warunków przyłączenia do sieci gazowej i zawarto ponad 800 umów o przyłączenie. W dalszej części PSG potwierdza, że ograniczenia przepustowości punktów wejścia do systemu dystrybucyjnego z sieci przesyłowej i brak pewności ciągłości zasilania stanowią istotną barierę uniemożliwiającą kontynuowanie tego rozwoju w dotychczasowym tempie.

Stacja Wągrowiec, należąca do Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), posiada wykorzystaną przepustowość w 100% (stan na grudzień 2021 r.).

W tych okolicznościach przyłączanie kolejnych klientów, według PSG, niesie ze sobą ryzyko przerwy w dostawach dla aktualnych odbiorców i dlatego już na etapie rozpatrywania wniosków o wydanie warunków przyłączenia spółka działa tak, aby przedstawione ryzyko zminimalizować.

Dodatkowo 9 grudniu 2021 do Urzędu Miasta i Gminy w Skokach wpłynęło pismo Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. informujące włodarzy naszych gmin o trwających rozmowach i projektach mających na celu znalezienie rozwiązania dla pokrycia bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa gazowe w rejonie Wągrowca.

O rozwoju sytuacji będziemy Państwo informować na bieżąco.