W pierwszej dekadzie maja, na obszarze określanym terenem ROBIN HOODA, zamkniętym obwodnicą Skoków – ul. Wągrowiecką oraz ul. Turystyczną, ruszyły prace budowlane. Tym samym realnych kształtów nabierają marzenia i oczekiwania skoczan w sprawie uruchomienia marketu sieci BIEDRONKA. Bo chociaż z Tablicy informacyjnej na placu budowy można jedynie wyczytać, o powstającym tu obiekcie handlowym, osoby mające kontakt z właścicielem terenu, a zarazem  inwestorem i wykonawcą robót – Kompleks – Bud Tomasz Kopczyński, „zdradzają”, że obiekt ten po wybudowaniu, na podstawie umowy zostanie wydzierżawiony przez BIEDRONKĘ.

Prace rozpoczęte od umieszczenia Tablicy informacyjnej oraz przenośnej toalety i pomieszczeń socjalnych dla pracowników oraz doprowadzenia energii elektrycznej, z równoczesnym usunięciem przeszkadzającego w budowie słupa energetycznego, prowadzone są sprawnie i zgodnie z założeniem po ich zakończeniu, jeszcze w III kwartale br. będzie  możliwe uruchomienie oczekiwanej  od kilkunastu lat przez mieszkańców BIEDRONKI.

Oczekiwana BIEDRONKA nie jest jedynym obiektem jaki powstaje na omawianym terenie. Tuż obok, niejako na deser, bo wychodząca poza oczekiwania, budowana jest placówka sieci PEPCO.

Uruchomienie budowy wymagało wielu uzgodnień i koordynacji, min. dla umożliwienia wjazdu z drogi nr 196, na teren przyszłych marketów, z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich- przed uruchomieniem placówek nastąpi poszerzenie drogi i zmiana organizacji ruchu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i mając na względzie ich bezpieczeństwo w trakcie przemieszczania się do wspomnianych placówek, Rada Miejska Gminy Skoki na wniosek Burmistrza, postanowiła przeznaczyć środki w kwocie 100.000,00 zł  na realizację nowych zadań inwestycyjnych, w tym:

  • „Budowę chodnika przy ulicy Wągrowieckiej do drogi wojewódzkiej nr 196” – 60.000,00 zł,
  • „ Budowę chodnika od ulicy Wągrowieckiej do ulicy Parkowej w Skokach” – 40.000,00 zł

Powstałe chodniki, w przyszłości staną się częścią planowanych ścieżek rowerowych, a już obecnie – podobnie jak w przeszłości powstałe przejście przez tory kolejowe staną się ważnym czynnikiem podnoszącym bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie miasta.