Szanowni Państwo,

po zapoznaniu się z dyskusją, jaka wywiązała się pod jednym z postów na portalu społecznościowym dotyczącym „zadymiania” Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Skokach pragnie wyjaśnić kwestie dotyczące ochrony powietrza:

w sezonie zimowym 2019/2020 przeprowadzono kilka kontroli domowych palenisk. Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono, by przyczynami „zadymiania” było termiczne przekształcanie odpadów. Właściciele lustrowanych nieruchomości stosowali nieprawidłowy sposób rozpalania w piecach, tzw. „od dołu”. Kontrole kończyły się pouczeniami o prawidłowej technice palenia w piecach oraz przekazaniem ulotek instruktażowo – edukacyjnych,

obecnie gmina Skoki finalizuje umowę z Centrum Badań Środowiska “SORBCHEM” Sp. z o.o. w sprawie badania próbek popiołów pobranych z palenisk do spalania paliw stałych, celem jednoznacznego stwierdzenia lub wykluczenia spalania odpadów w kontrolowanych piecach,

– w sierpniu 2019 roku gmina Skoki podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Poznaniu. Z własnych środków utworzono stanowisko doradcy programu „Czyste powietrze”. Od 22 sierpnia do końca 2019 roku wypełniono i zweryfikowano 19 wniosków o udzielenie dotacji z ww. programu, a w 2020 roku 32 wnioski. Biuro doradcy czynne jest w poniedziałki od godz.900 do 1300 i w środy od 900 do 1300. Dla podniesienia komfortu oraz usprawnienia obsługi mieszkańców prosimy o telefoniczne umawianie się w ww. dniach, na indywidualne konsultacje tel. 61 8 925 800.

Aktualnie, z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną COVID-19, doradztwo w zakresie programu „Czyste powietrze” zostało zawieszone do końca listopada. O wznowieniu pracy biura poinformujemy na stronie internetowej. Liczymy na Państwa wyrozumiałość i wszystkim zainteresowanym życzymy dużo zdrowia,

– gmina Skoki jako jedyna z powiatu wągrowieckiego posiada program dotacji celowej na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii. Rada Miejska Gminy Skoki stosowną uchwałę podjęła w dniu 9 maja 2019 roku. Dofinansowanie obejmuje nie tylko panele fotowoltaiczne, ale również kolektory słoneczne, pompy ciepła czy elektrownie wodne.

W 2019 roku z dotacji skorzystało dziesięciu właścicieli nieruchomości: 3 z terenu gminy (Potrzanowo, Rościnno i Grzybowo) oraz 7 z miasta Skoki. Zamontowano osiem instalacji fotowoltaicznych oraz dwa układy kolektorów słonecznych.

W 2020 roku rozliczono 9 wniosków – dofinansowano 7 instalacji kolektorów słonecznych, 1 układ fotowoltaiczny i 1 pompę ciepła. Wysokość dotacji wyniosła 4.000zł.

– w ramach akcji edukacyjnej na targowisku w Skokach zorganizowano pokaz palenia w piecach techniką „od góry”. Przypominamy relację z tego wydarzenia >>>>
Rozdysponowano blisko 2000 ulotek uzyskanych z Ministerstwa Środowiska dotyczących czystego spalania. Na stronie internetowej prowadzona jest kampania antysmogowa. Na terenie placówek oświatowych, a także budynku Urzędu i w rejonie ul. Podgórnej zamontowano czujniki pomiaru jakości powietrza.

Niniejszym dziękujemy za Państwa czujność w temacie czystości powietrza. Reagujemy na wszystkie zgłoszenia z Państwa strony, jednak czasem z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną COVID-19 nasze działania są mogą być ograniczone (brak możliwości przeprowadzenia kontroli u osób chorych bądź przebywających na kwarantannie).

Odnosząc się do przedstawionej na facebookowej stronie gminy fotografii informujemy, iż na przedmiotowej nieruchomości dokonamy kontroli, w celu ustalenia przyczyn nadmiernego zadymiania.

Referat Ochrony Środowiska