W pierwszych miesiącach tego roku nowa firma odbierająca odpady stwierdziła niewłaściwą segregację odpadów ulegających biodegradacji odbieranych od właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym przypominamy podstawowe zasady w tym zakresie.

Ww. odpady gromadzimy w brązowym szczelnym pojemniku. Nie mogą tam trafiać zabrudzone nimi opakowania. Oznacza to, że do pojemnika należy wrzucać: resztki żywności – zarówno surowe, jak i przetworzone, obierki z owoców i warzyw, skorupki jajek, fusy po kawie i herbacie, pieczywo, ciasta, popiół drzewny, itp. Natomiast worki foliowe, w których doraźnie gromadzone są resztki żywności oraz opakowania po żywności powinny trafić do pojemnika na odpady komunalne zmieszane (kolor szary).

NIE WOLNO WLEWAĆ PŁYNÓW! – soków owocowych, mleka, olejów, zup, itp. Odpady spożywcze powinny mieć gęstą konsystencję.

Do pojemników na „bioodpady” NIE WOLNO WRZUCAĆ żadnych odpadów opakowaniowych takich jak folia, szkło, puszki aluminiowe i metalowe, opakowania wielomateriałowe i baterie oraz pieluch jednorazowego użytku. Domieszka nawet niewielkiej ich ilości dyskwalifikuje odzysk odpadów ulegających biodegradacji, nie nadają się one już do kompostowania i są traktowane jak odpady komunalne zmieszane.

MIESZANIE ODPADÓW PODLEGAJĄCYCH SELEKTYWNEMU GROMADZENIU STANOWI PODSTAWĘ DO NAŁOŻENIA OPŁATY PODWYŻSZONEJ.

Odpady ulegające biodegradacji, odebrane z terenu naszej gminy (Zdjęcia udostępnione przez ZUKiT Henryk Siwiński).

bioodpady_1 bioodpady_4 bioodpady_5

bioodpady_3 bioodpady_2