Sołtys jest organem wykonawczym jednostki pomocniczej gminy czyli sołectwa. Sołectw w gminie Skoki jest 27, a tym samym 27 sołtysów, ludzi którzy powinni być najbliżej potrzeb mieszkańców. Sołtysi są łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a Burmistrzem i Radą Gminy.

W gminie Skoki co parę miesięcy odbywają się zebrania soleckie. Jedno z nich raz w roku jest wyjątkowe, bo w świątecznym klimacie, jego przebieg też ma bardziej luźny charakter jest okazją do podsumowania mijającego roku jak i początkiem planowania następnego. Takie odświętne spotkanie Burmistrza Tadeusza Kłosa z sołtysami miało miejsce dziś 14 grudnia.