27 maja 2010 roku odbyła XLV Uroczysta Sesja Rady Miejskiej Gminy Skoki poświęcona Jubileuszowi XX dwudziestolecia Samorządu Gminy Skoki. W sesji w charakterze gości udział wzięli: radni Rady Miejskiej z kadencji od 1990 do 2006 r., sołtysi pełniący swe funkcje od roku 1991 do chwili obecnej oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i przedstawiciele działających na terenie gminy organizacji i stowarzyszeń.

Sesję rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Następnie przewodniczący Rady Miejskiej powitał wszystkich zgromadzonych, a po minucie ciszy poświęconej pamięci działaczom samorządowym, którym nie dane było dożyć obchodów jubileuszowych z-ca. Przewodniczącego Rady Wiesława Surdyk Fertsch wygłosiła referat okolicznościowy poświęcony „XX lat samorządu gmin w Polsce”, a burmistrz Tadeusz Kłos w prezentacji multimedialnej dokonał „Podsumowania XX lat działalności samorządu w Skokach”.

Następnie radnych wszystkich kadencji uhonorowano medalami pamiątkowymi wydanymi na okoliczność XX-lecia, a sołtysom wręczono dyplomy pamiątkowe potwierdzające ich pracę na rzecz współmieszkańców.

Po części oficjalnej uczestnicy zwiedzili przygotowane na tę okoliczność i prezentowane w holu i w salach biblioteki kroniki i wystawy obrazujące osiągnięcia i wydarzenia z życia gminy, a następnie już w luźnej formie przy przygotowanym przez organizatorów poczęstunku dzielili się wspomnieniami z minionego XX-lecia.

Kontynuacją uroczystości Jubileuszowych był bezpłatny występ Kabaretu OT.TO, który miał miejsce w sobotę 29.05 w sali skockiego Gimnazjum, a który dostarczył wiele doskonałej zabawy i radości kilkuset widzom, a na zakończenie którego na uczestników czekał wspaniały, ogromny tort urodzinowy ufundowany przez samorząd gminny, a przygotowany przez Cukiernię „PISTACJA”.

Z okazji Jubileuszu XX-lecia Samorządu w dniu 1 czerwca w ramach uroczystości Dnia Dziecka w Szkole Podstawowej w Skokach gościł Krystian Herba – akrobata rowerowy, uczestnik programu Mam Talent.

20-leciu Samorządu Gminy Skoki zostało też poświęcone wydanie specjalne „Wiadomości Skockich”, w którym prezentujemy działaczy samorządowych – radnych Rady Miejskiej i Sołtysów minionego dwudziestolecia oraz najważniejsze dokonani i osiągnięcia Gminy w układzie chronologicznym. 

SPECJALNY NUMER WIADOMOŚCI SKOCKICH >>>

ZOBACZ FILM Z SESJI >>>