25 listopada nastąpił odbiór końcowy przebudowy drogi gminnej w Bliżycach. Została wykonana nawierzchnia bitumiczna na drodze o grubości 9 cm na podbudowie składającej się z warstwy odsączającej z piasku i kruszywa kamiennego o grubości 23 cm. Łączna długość przebudowanej drogi wynosi 929m a jej szerokość to 5m. Dodatkowo wykonano odwodnienie z prefabrykatów betonowych na długości 160m oraz utwardzono pobocza kruszywem kamiennym o szerokości 0,5m. Również uzupełniono drogę o nowe znaki drogowe zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie ze środków Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie 217.600 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe z miejscowości Cieśle.