W niedzielę 16 października Chór Kameralny, na zaproszenie Mogileńskiego Domu Kultury w Mogilnie wziął udział w III Mogileńskich Jesiennych Impresjach Kulturalnych, których organizatorem było Stowarzyszenie Mogileńskie Porozumienie Społeczne. Chór, jak zwykle zasilali członkowie Chóru Kameralnego z Wągrowca. W Impresjach brały udział również inne zespoły: Chór Męski DZWON z Gniezna, Chór KANON z Słupcy oraz miejscowy Chór HEMANTUS.

Impresje rozpoczęły się mszami św. w poszczególnych parafiach Mogilna muzycznie obsługiwanymi przez poszczególne chóry. Każdy w innym kościele. Nasz zespół śpiewał w kościele parafialnym p.w. św. Jana Apostoła (Klasztor z XII wieku). Śpiew nasz spotkał się z uznaniem słuchaczy, czemu dał wyraz ks. Proboszcz w podziękowaniach wygłoszonych na zakończenie mszy. Zaprosił chór do wykonania po mszy mini koncertu. Koncert został nagrodzony rzęsistymi brawami publiczności. Ponadto ks. Proboszcz zaprosił nas na koncert w okresie kolędowym. Po mszy św. organizatorzy Impresji poczęstowali wszystkich obfitym posiłkiem.

Po obiedzie był czas na zwiedzenie Mogilna, po czym o godz. 16.oo rozpoczął się koncert galowy, w którym wzięły udział wszystkie chóry wykonując swoje sztandarowe utwory. Nasz chór wykonał 4 utwory: jako pierwszy wykonaliśmy utwór Die launigge Forelle – von Franz Schoggl 2 zwrotki w tym jedna w języku polskim z wariacją Eine kleine Nachtforelle (Mozart), melodię ludową  w opracowaniu K. Sikorskiego „Czemuście mnie mamuliczko”, Fragment z opery Nabucco G. Verdi „Va pensiero” oraz na zakończenie „Pater noster” w opracowaniu Zdenka Lukasa. Był to utwór wykonany w podziękowaniu za pontyfikat bł. Jana Pawła II. W tym miejscu trzeba nadmienić, że Impresje były w całości poświęcone bł. Janowi Pawlowi II, ponieważ 16 października przypada rocznica wyboru Karola Wojtyły na stolicę piotrową. We wszystkich koncertach to wydarzenie było akcentowane.

Poziom artystyczny naszego koncertu galowego był na tyle wysoki, że zostaliśmy wyróżnieni publicznie przez organizatorów za wysoki poziom artystyczny wykonania. Zapewniono nas że przyszłoroczne IV Mogileńskie Impresje Kulturalne bez naszego udziału się nie odbędą. Ponadto zostaliśmy zaproszeni na koncert kolęd, który zorganizuje dla nas Mogileński Dom Kultury. Impreza zakończyła się ok. godz. 18.oo. Wszyscy, łącznie z dyrygentem Panem Andrzejem Kaliskim,  we wspaniałych nastrojach wróciliśmy do domów.

chor_w_mogilnie_1

chor_w_mogilnie_2

chor_w_mogilnie_3