Po pięciu latach starań i negocjacji, w dniu 22 maja 2009 roku podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Skoki a Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. dotyczącą zasad współpracy przy gazyfikacji miasta Skoki.