Wielu z Państwa zauważyło, wzmożony w ostatnim czasie, ruch na placu przy skrzyżowaniu ulic Poprzecznej i Podgórnej. Związany jest on z rozpoczęciem na tym terenie inwestycji, której realizacja w sposób znaczący podniesie estetykę osiedla. Inwestycja ta jest kolejnym krokiem sukcesywnej zmiany wizerunku naszego Miasta.

Realizację projektu pn. – Zagospodarowanie osiedlowego terenu zieleni – przeprowadzimy w dwóch etapach tj.:
Do końca lipca wykonana zostanie część przeznaczona na plac zabaw dla dzieci. Zakres prac obejmie: uporządkowanie terenu, wyznaczenie alejek oraz miejsc pod urządzenia zabawowe, założenie trawników i zamontowanie urządzeń zabawowych.
W drugim etapie – planowanym na przełomie sierpnia i września br. — zagospodarujemy część przeznaczoną na boisko dla dzieci i młodzieży.
Boisko otoczone zostanie pasem zieleni zapewniającym użytkownikom bezpieczną i przyjemną zabawę, a okolicznym mieszkańcom miłe dla oka otoczenie.