W 1846 roku Szczodrochowo wchodziło w skład majętności Stawiany – Ferdynanda Kalksteina. We wsi było 15 domów i 65 mieszkańców. Wieś została rozparcelowana jeszcze w okresie zaborów. Powstały tam duże gospodarstwa niemieckie i domki dla pracowników. Gospodarzami byli Niemcy, pracownikami Polacy. Zachowały się jeszcze duże zabudowania z kamienia, uzupełnione czerwoną cegłą.

W 1921 roku w Szczodrochowie mieszkało 100 osób. W okresie międzywojennym było 7 dużych gospodarstw i domki pracownicze. Była kuźnia.
Do 1999 roku we wsi była 1 studnia. W 1999 roku założono wodociągi.
W 1993 roku we wsi mieszkało 69 osób.

U skrzyżowania dróg jest figura Matki Boskiej. W lesie, za wsią, znajduje się cmentarz ewangelicki.

Źródło: Gustawa Patro „Miasto i Gmina Skoki” Wągrowiec 2001

Obok Szczodrochowa znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe „Semafor'”