Niedarzyn, w dokumencie Neydarzyno. Już w XV w. należała do parafii Raczkowo.
W 1846 roku Niedarzyn wchodził w skład dóbr Antoniego Skoraszewskiego. Dobra te tworzyły Glinno, Kasztelany, Niedarzyn i Sosnowice kolonia. W Niedarzynie było 6 domów i 36 mieszkańców. W 1846 roku Niedarzyn dominium miał 14 domów, w tym 4 prywatne, 47 mieszkańców. W 1885 roku Niedarzyn tworzył odrębną wioskę włościańską, która obejmowała 65 ha obszaru. W 1894 roku We wsi były 4 domy i 28 mieszkańców.
W 1921 roku w Niedarzynie mieszkało 25 osób, w 1926 roku – 30, w tym 11 Niemców. Niemiec Gerchard miał duże gospodarstwo. W czasie okupacji zabrał ziemię Polakom. Po II wojnie światowej gospodarstwo niemiecki zostało zalesione.

Osada wchodzi w skład sołectwa Glinno.

Źródło: Gustawa Patro „Miasto i Gmina Skoki” Wągrowiec 2001