W nastrojowym klimacie karczmy „Kołodziej”  w piątek, 13 stycznia br. członkowie  TPPW Koło Skoki spotkali się, by – jak co roku – złożyć sobie życzenia świąteczno-noworoczne i porozmawiać na różne, istotne dla funkcjonowania Towarzystwa tematy. Pośród zebranych był Andrzej Szymankiewicz, prezes Zarządu Okręgu Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919, który między innymi podzielił się wrażeniami z poznańskich obchodów 93. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego. Nadmienił, że od dwóch lat jej ważnym elementem jest wyjazd delegacji Wielkopolan do Warszawy, oddanie hołdu i złożenie wiązanek kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie znajdują się tablice upamiętniające  wielkopolski zryw niepodległościowy.

Następnie prezes Szymankiewicz przedstawił zgromadzonym dwie nagrodzone medalem „Wierni tradycji” członkinie Koła Skoki, mianowicie Iwonę Migasiewicz i Annę Kujawę.  

Tego wieczoru miało też miejsce podpisanie przez wszystkich zebranych dokumentu przygotowanego przez Michała Kołpowskiego i Adama Mrozińskiego na pamiątkę restauracji sztandaru skockich powstańców.
Akt odnowienia został umieszczony w puszce z orłem wieńczącym drzewce sztandaru, a jego kopia znajduje się w kronice Towarzystwa.

W imieniu społeczności szkolnej Dyrektor Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach Wiesław Sierzchuła przekazał Towarzystwu zbiór informacji o powstańcach wielkopolskich z Ziemi Skockiej przygotowany przez młodzież w ramach projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy z rodzinami powstańców. W programie spotkania znalazło się też miejsce na obejrzenie  prezentacji multimedialnej przygotowanej na konkurs z okazji 90. rocznicy wybuchu powstania przez byłych już w tej chwili uczniów naszego gimnazjum, Aleksandrę Samol i Filipa Kujawę.

Po jej obejrzeniu wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali: Bożena i Michał Kołpowscy, Andrzej Surdyk, Wiesława Surdyk-Fertsch, Andrzej Szymankiewicz oraz Krzysztof Jachna. Dyskutowano na temat roli i możliwości popularyzacji wiedzy o powstaniu i przede wszystkim większym angażowaniu w uroczystości mieszkańców Skoków, w szczególności zaś młodzieży. Nauczyciele historii przybliżyli zebranym zakres wiedzy o powstaniu zawarty w podstawie programowej i podręcznikach oraz omówili udział uczniów naszego gimnazjum w konkursach obejmujących tę tematykę.

Sobotni wieczór spędzony w gronie potomków powstańców wielkopolskich zakończył się wspomnieniami o nich i oglądaniem starych fotografii.

Zdjęcia: Iwona Migasiewicz i Bogumił Rzepka

Oplatek_w_TPPW_1 Oplatek_w_TPPW_2

Oplatek_w_TPPW_3 Oplatek_w_TPPW_4

Oplatek_w_TPPW_5 Oplatek_w_TPPW_6

Oplatek_w_TPPW_7 Oplatek_w_TPPW_8

Oplatek_w_TPPW_9 Oplatek_w_TPPW_10

Oplatek_w_TPPW_11 Oplatek_w_TPPW_12

Oplatek_w_TPPW_13 Oplatek_w_TPPW_14

Oplatek_w_TPPW_15