12 grudnia 2011 r., w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień dla osób zasłużonych w utrwalaniu i propagowaniu pamięci o powstaniu wielkopolskim. Laureatami nagrody głównej za 2011 rok, którą jest statuetka Dobosza Powstania Wielkopolskiego zostali: Szymon Dąbrowski – historyk, prof. zw. dr hab. Marceli Kosman -historyk, politolog, pedagog, pisarz, Eugeniusz Śliwiński – dr nauk humanistycznych, historyk, starszy kustosz Muzeum Okręgowego i wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie oraz oddziały regionalne w Bydgoszczy i Poznaniu Telewizji Polskiej S.A.Wśród uhonorowanych osób, które z racji wieloletniej pracy w lokalnych środowiskach na rzecz utrwalania pamięci o powstaniu wielkopolskim zasłużyli na szczególne uznanie, były przedstawicielki Koła w Skokach Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – Iwona Migasiewicz i Anna Kujawa, pełniące funkcję wiceprezesek Koła. Odebrały one z rąk Lecha Dymarskiego – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Przemysława Paci – Wicewojewody Wielkopolskiego oraz Stefana Barłoga – prezesa Zarządu Głównego TPPW 1918/1919 honorowe odznaki

,,Wierni Tradycji”

za zasługi w upowszechnianiu wiedzy i pamięci o powstaniu wielkopolskim 1918/1919

Wyróżnienia przyznane reprezentantkom Skoków są nie tylko wyrazem uznania dla pracy całej grupy osób zaangażowanych od kilku lat w propagowanie pamięci o powstańczym dorobku skoczan, lecz przede wszystkim wyrazem ich osobistego wkładu w to dzieło. Uroczystość w Pałacu Działyńskich uświetnił występ uczniów Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej 2. Stopnia im. Mieczysława Karłowicza.

Tekst: Krzysztof Jachna

Zdjęcia: Krzysztof Migasiewicz

odznaczeni_1

odznaczeni_2