Już od pierwszych godzin 27 grudnia 1918 roku szeregi powstańczych oddziałów zasilali obywatele Ziemi Skockiej, mieszkańcy miasta i okolicznych wiosek. Spośród pochodzących ze Skoków kilkudziesięciu powstańców część znalazło swój wieczny odpoczynek na cmentarzu parafialnym. Kiedy więc w 2003 r. zbliżała się 85. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego, nadarzyła się okazja, aby upamiętniając bohaterstwo mieszkańców Ziemi Skockiej wykonać kolejny gest przyczyniający się do ochrony ważnych dla nas wszystkich pamiątek znajdujących się na cmentarzu parafialnym – cmentarzu, który choć pozostaje pod ochroną konserwatorską, to jednak wymaga przede wszystkim naszej ciągłej troski.

Osią pomysłu było umieszczenie przed wejściem na cmentarz tablicy informacyjnej z nazwiskami powstańców tam pochowanymi tak, aby czytający mógł utożsamić się z naszymi bohaterami, odnajdując wśród nich swoich dziadków, ojców, braci czy znajomych. Pomysł ten okazał się tyleż oryginalny, co trudny w realizacji. Okazało się bowiem, że podjęto się, pierwszej od samego 1919 roku, próby ustalenia nazwisk powstańców pochowanych w Skokach. Niestety – nie ma w naszym kraju jednolitego wykazu uczestników powstania – nie ma go w Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie, w Towarzystwie Pamięci Powstania Wielkopolskiego, w Muzeum Powstania na poznańskim Starym Rynku, w Archiwum Państwowym lub innych instytucjach gromadzących dane historyczne. Nie było takich danych również w Skokach.

Między innymi z tego powodu, organizatorzy wykonania tablicy zwrócili do mieszkańców z prośbą o pomoc i niezbędne informacje. Odzew przekroczył wszelkie oczekiwania – na apel odpowiedziało wiele osób, które wzbogacając tę inicjatywę swoimi pomysłami i pracą sprawiły, że miała ona prawdziwie obywatelski charakter, a odsłonięcie tablicy pamiątkowej niezwykle wzruszającą oprawę. Honorowy patronat nad tą inicjatywą objęli: Burmistrz Skoków Tadeusz Kłos i ówczesny proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Skokach Zdzisław Błaszczyk.

Szczególne podziękowania należą się jednak tym, którzy przekazali swe darowizny na subkonto bankowe. Dokonano 20 wpłat, które pozwoliły pokryć znaczną część kosztów związanych z samym wykonaniem tablicy.

ZDJECIE TABLICY – 2 zdjęcia

Uroczystego poświęcenia tablicy pamiątkowej dokonał w dniu 27 grudnia 2003 r. ks. proboszcz Zdzisław Błaszczyk, a odsłonięcia por. Władysław Gąska, kawaler orderu Virtuti Militari oraz Marian Klewenhagen, syn Powstańca Wielkopolskiego Brunona Klewenhagen.

Tekst umieszczony na pamiątkowej tablicy poświęconej skockim Powstańcom pochowanym na cmentarzu parafialnym brzmi:

,,Kiedy pod koniec 1918 r. powstawała niepodległa Polska, znaczna część Wielkopolski nadal należała do Niemiec. W tym czasie w Poznaniu przebywał Ignacy Jan Paderewski. Jego płomienne przemówienie dało impuls do spontanicznego wybuchu radości i patriotycznego entuzjazmu – Wielkopolanie chwycili za broń. Szeregi powstańczych oddziałów tworzyli również obywatele Ziemi Skockiej, którzy dla sprawy niepodległości gotowi byli oddać nawet swoje życie. Wielu Powstańców – po latach – znalazło na tym cmentarzu miejsce wiecznego spoczynku.

Są to śp.:

Jan Białożyński
Franciszek Błoch
Leopold Brajewski
Franciszek Bromberek
Franciszek Brożyński
Marian Cugeher
Bronisław Czerwiński
Bronisław Ey
Franciszek Glinkiewicz
Władysław Gościński
Władysław Graczyk
Władysław Groszak
Leon Grześkowiak
Antoni Jarzembowski
Franciszek Jerzak
Jan Kaczmarek
Karol Kiełczewski
Stanisław Kiełczewski
Antoni Kubacki
Franciszek Kujawa
Piotr Kurczewski
Bronisław Lisiecki
Edmund Maćkowiak
Jan Maćkowiak
Jerzy Matelski
Jan Michalski
Ludwik Promiński
Franciszek Radziński
Jan Rajewski
Ludwik Ranke
Aleksander Ratajczak
Marian Skwierzyński
Stanisław Stachowiak
Antoni Surdyk
Jan Szcześniak
Czesław Śliwiński
Stefan Ślósarczyk
Leon Walter
Jan Wilczyński
Walenty Wiśniewski
Franciszek Witkowski
Walery Żelazny

oraz

Brunon Klewenhagen i Andrzej Kłosowski, którzy zginęli w hitlerowskich obozach zagłady, a ten cmentarz jest symbolicznym miejscem ich spoczynku.
W osiemdziesiątą piątą rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego
obywatele Ziemi Skockiej

27 grudnia 2003 r.