Informuje się, iż każdy producent rolny, ma możliwość odzyskania części pieniędzy wydanych na zakup oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać do Burmistrza Miasta i Gminy Skoki:

  • w terminie od 1 do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2024 r.,
  • w przypadku niewykorzystania limitu w pierwszym naborze, wniosek można złożyć w terminie od 1 do 31 sierpnia 2024 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2024 r., w ramach limitu.

UWAGA!

  • Od 2024 r. obowiązuje nowy wzór wniosku.
  • Obowiązuje jedna stawka zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego i wynosi 1,46 zł na 1 litr oleju napędowego dla wszystkich producentów rolnych.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

  1. 160,60 zł x ilość użytków rolnych,
  2. 58,40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, owiec, kóz i koni,
  3. 5,84 zł x średnia roczna liczba świń.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego,
  2. w przypadku hodowcy bydła, świń, owiec, kóz i koni dokument zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, owiec, kóz i koni, oraz średniej rocznej liczbie świń, będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym złożenie wniosku,
  3. oświadczenie o pomocy publicznej.

Informacja o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, owiec, kóz i koni oraz o średniej liczbie świń w gospodarstwie wydawana jest na wniosek producenta rolnego (hodowcy zwierząt) przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wągrowcu, ul. Grunwaldzka 30.

Celem sprawniejszej i szybszej realizacji wypłaty prosi się o przygotowanie i podanie rachunku bankowego, na który dokona się zwrotu należnego podatku akcyzowego.

Wnioski przyjmowane będą w punkcie obsługi interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Skokach (wejście A od ul. W. Ciastowicza 11).

Druk wniosku i oświadczenia można pobrać ze strony internetowej urzędu w zakładce: Co i jak załatwić w urzędzie?Referat Gospodarki Budżetowej – punkt 10 „Uzyskanie zwrotu podatku akcyzowego”, lub w siedzibie Urzędu.