W związku z obowiązkiem monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, rozpoczęliśmy zbieranie oświadczeń o tym, że sprzęt darowany w drodze Umowy Darowizny jest użytkowany przez ucznia zgodnie  z przeznaczeniem.

Obowiązek złożenia tego oświadczenia wynika bezpośrednio z Umowy Darowizny oraz z zasad konkursowych projektu grantowego.

W związku z tym, rodzice/opiekunowie dzieci oraz uczniowie pełnoletni, którzy otrzymali laptopy w ramach Grantu PPGR, są proszeni o złożenie oświadczenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach do 29 września 2023.

Na Państwa adresy e-mailowe została wysłana wiadomość o kontroli utrzymania efektów Projektu „Granty PPGR” (laptopy dla dzieci z rodzin pegeerowskich) wraz ze wzorem wymaganego oświadczenia. Wzór można również pobrać tutaj (oświadczenie). Jest też możliwość pobrania druku i wypełnienia oświadczenia w urzędzie (pokój nr 9).  

Oświadczenie wypełnia się dla każdego dziecka (jeżeli w rodzinie jest więcej dzieci, które otrzymały laptop, należy dostarczyć osobne oświadczenie dla każdego z nich).

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny 67 89 25 808.