Stawki opłat i numer konta

Stawki za odpady komunalne obowiązujące w 2023

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Nieruchomości zamieszkałe

Stawka opłatyKwota zwolnienia z opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostownikuTermin płatności
30 zł / osobę / miesiąc3 zł / osobę / miesiącDo 25 każdego miesiąca

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy

Nieruchomości niezamieszkałe (sklepy, biura, szkoły, restauracje, przedsiębiorstwa itp.).

Pojemność pojemnika/workaStawka za pojemnik/worekTermin płatności
Pojemnik 120l24,90 złDo 25 każdego miesiąca
Pojemnik 240l49,80 złDo 25 każdego miesiąca
Pojemnik 1100l228,25 złDo 25 każdego miesiąca
Pojemnik 1500l311,25 złDo 25 każdego miesiąca
Pojemnik 2500l518,75 złDo 25 każdego miesiąca
Pojemnik 7000l1452,50 złDo 25 każdego miesiąca
Worek 120l18,00 złDo 25 każdego miesiąca

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Nieruchomość na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkoweStawkaTermin płatności
Ryczałtowa stawka opłaty od domku letniskowego na rok 2023191,90 złDo 25 lipca każdego roku

Numer konta

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prosimy kierować na rachunek bankowy BS Gniezno o/Skoki o numerze: 20 9065 0006 0040 0400 0185 0027