Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Skoki

Obowiązki gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Poziomy recyklingu jakie muszą osiągnąć gminy w odniesieniu do poszczególnych rodzajów odpadów określone zostały w ustawie z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z zapisami art. 3b tej ustawy gminy zobowiązane były do osiągnięcia do 31 grudnia 2020 r.:

 • poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
 • poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

 • do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Obecnie gminy są obowiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej:

 1. 20% wagowo – za rok 2021;
 2. 25% wagowo – za rok 2022;
 3. 35% wagowo – za rok 2023;
 4. 45% wagowo – za rok 2024;
 5. 55% wagowo – za rok 2025;
 6. 56% wagowo – za rok 2026;
 7. 57% wagowo – za rok 2027;
 8. 58% wagowo – za rok 2028;
 9. 59% wagowo – za rok 2029;
 10. 60% wagowo – za rok 2030;
 11. 61% wagowo – za rok 2031;
 12. 62% wagowo – za rok 2032;
 13. 63% wagowo – za rok 2033;
 14. 64% wagowo – za rok 2034;
 15. 65% wagowo – za rok 2035 i za każdy kolejny rok.

Zmianie uległ również sposób obliczania poziomów.
Od 2021 poziomy te liczone są jako stosunek masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do ogólnej masy wytworzonych odpadów komunalnych.


Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięty przez Gminę Skoki

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji /%/

Lata07.201320142015201620172018201920202021
Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji505050454540403535
Poziom osiągnięty przez Gminę Skoki124,22118,070000000

Z powyższego zestawienia wynika, że w 2021 r. Gmina Skoki osiągnęła poziom 0 % ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przy dopuszczalnym maksymalnym poziomie 35%.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych osiągnięty przez Gminę Skoki w procentach

LataWymagany do osiągnięcia poziomPoziom osiągnięty przez Gminę
20212051,8
202225 
202335 
202445 
202555 
202656 
202757 
202858 
202959 
203060 
203161 
203262 
203363 
203464 
2035 i za każdy kolejny rok65 

2020 rok

Lp.Wymagany poziomWymagany poziom dla danego rokuOsiągnięty poziom w danym roku
1Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] (Ppmts)no najmniej 50%72,85%
2Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Pbrco najmniej 70%97,24%
3Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] Trnie więcej niż 35%0%

2019 rok

Lp.Wymagany poziomWymagany poziom dla danego rokuOsiągnięty poziom w danym roku
1Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] (Ppmts)no najmniej 40%63,26%
2Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Pbrco najmniej 60%100%
3Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] Trnie więcej niż 40%0%

2018 rok

Lp.Wymagany poziomWymagany poziom dla danego rokuOsiągnięty poziom w danym roku
1Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] (Ppmts)no najmniej 30%63,26%
2Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Pbrco najmniej 50%100%
3Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] Trnie więcej niż0%

2017 rok

Lp.Wymagany poziomWymagany poziom dla danego rokuOsiągnięty poziom w danym roku
1Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] (Ppmts)no najmniej 20%74,19%
2Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Pbrco najmniej 45%100%
3Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] Trnie więcej niż 45%0%

2016 rok

Lp.Wymagany poziomWymagany poziom dla danego rokuOsiągnięty poziom w danym roku
1Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] (Ppmts)no najmniej 18%44,07%
2Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Pbrco najmniej 42%100%
3Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] Trnie więcej niż 45%0%

2015 rok

Lp.Wymagany poziomWymagany poziom dla danego rokuOsiągnięty poziom w danym roku
1Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] (Ppmts)no najmniej 16%40,20%
2Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Pbrco najmniej 40%100%
3Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] Trnie więcej niż 50%0%

2014 rok

Lp.Wymagany poziomWymagany poziom dla danego rokuOsiągnięty poziom w danym roku
1Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] (Ppmts)no najmniej 14%33,32%
2Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Pbrco najmniej 38%100%
3Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] Trnie więcej niż 50%118,07%

2013 rok

Lp.Wymagany poziomWymagany poziom dla danego rokuOsiągnięty poziom w danym roku
1Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] (Ppmts)no najmniej 12%20,53%
2Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Pbrco najmniej 36%100%
3Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] Trnie więcej niż 50%124,22%

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Skoki w kolejnych latach

W 2020 roku

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2020 roku wynosi co najmniej  50%.

Gmina Skoki w 2020 roku osiągnęła poziom 72,85%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla  2020 roku wynosi co najmniej 70%.

Gmina Skoki w 2020 roku osiągnęła poziom 97,24%.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze­pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska  z dnia 15 grudnia 2017 roku, wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla  2020 roku wynosi  nie więcej niż 35%.

Gmina Skoki w 2020 roku osiągnęła poziom 0%.

W roku 2020 Gmina Skoki osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

W 2019 roku

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2019 roku wynosi 40%.

Gmina Skoki w 2019 roku osiągnęła poziom 45%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla 2019 roku wynosi 60%.

Gmina Skoki w 2019 roku osiągnęła poziom 100%.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze­pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku, wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla 2019 roku wynosi <40%.

Gmina Skoki w 2019 roku osiągnęła poziom 0%.

W roku 2019 Gmina Skoki osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

W 2018 roku

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2018 roku wynosi 30%.

Gmina Skoki w 2018 roku osiągnęła poziom 88,91%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla 2018 roku wynosi 50%.

Gmina Skoki w 2018 roku osiągnęła poziom 100%.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze­pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku, wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla 2018 roku wynosi 40%.

Gmina Skoki w 2018 roku osiągnęła poziom 0%.

W roku 2018 Gmina Skoki osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

W 2017 roku

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2017 roku wynosi 20%.

Gmina Skoki w 2017 roku osiągnęła poziom 74,19%.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla 2017 roku wynosi 45%.

Gmina Skoki w 2017 roku osiągnęła poziom 100%.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze­pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 roku, wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla 2017 roku wynosi 45%.

Gmina Skoki w 2017 roku osiągnęła poziom 0%.

W roku 2017 Gmina Skoki osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

W 2016 roku

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2016 roku wynosi 18%.

Gmina Skoki w 2016 roku osiągnęła poziom 44,07 %.

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 14 grudnia 2016 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla 2016 roku wynosi 42%.

Gmina Skoki w 2016 roku osiągnęła poziom 100%.

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze­pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 25 maja 2012 roku, wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla 2016 roku wynosi 45%.

Gmina Skoki w 2016 roku osiągnęła poziom 0%.

W roku 2016 Gmina Skoki osiągnęła wszystkie wymagane poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

W 2015 roku

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 roku, wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla 2015 roku wynosi 16%.

Gmina Skoki w 2015 roku osiągnęła poziom 40,2%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 29 maja 2012 roku, wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla 2015 roku wynosi 40%.

Gmina Skoki w 2015 roku osiągnęła poziom 100,00%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oblicza się zgodnie z prze­pisami wydanymi na podstawie art. 3c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w z dnia 29 maja 2012 roku, wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania dla 2015 roku wynosi 50%.

Gmina Skoki w 2015 roku osiągnęła poziom 49,8%