Deklaracje

Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –  na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe