Był rok 1993, gdy sympatycy myślistwa: Czesław Bałażyk, Wojciech Grzechowiak, Tadeusz Jędroszyk, Feliks Kmiecik, Henryk Kosmala, Stanisław Kruś, Andrzej Lechman, Aleksander Miłoszewski, Jan Rzadkiewicz, Walerian Starzyński i Mieczysław Węglewski zawiązali Koło Łowieckie „Borsuk” w Skokach.

Powstałe wówczas Koło Nr 57 „Borsuk” rozwijało się i poszerzało grono swych członków, a wychowując już 3 pokolenie myśliwych, w dniu 18 października br. obchodziło 55 lat swego istnienia.

Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Świętych Piotra i Pawła w Skokach odprawioną przez ks. proboszcza Karola Kaczora za pomyślność obecnych i za spokój duszy zmarłych członków Koła. Uroczysty charakter nabożeństwa podkreślały poczty sztandarowe i delegacje, w tym: Okręgowej Rady Łowieckiej w Pile i Kół Myśliwskich z powiatu wągrowieckiego oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego i Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Skokach, a także licznie przybyli w swych galowych mundurach myśliwi. Splendoru uroczystości dodawał też udział Zespołu Sygnalistów z Technikum Leśnego w Goraju, których muzyka przeplatała modlitwy oraz pieśni i dźwięki organów.

Spotkanie Jubileuszowe kontynuowano w Restauracji ,”Stary Fortepian”, gdzie prezes Koła Czesław Skowronek (pełni tę funkcję nieprzerwanie od 1979 r.) po powitaniu członków i gości przypomniał historię Koła i główne aspekty jego działalności w ciągu minionych 55 lat: Aktualnie Koło liczy 48 członków macierzystych, 3 nie macierzystych i 4 stażystów. Działa na obszarze 2 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 8510 ha na terenie Nadleśnictwa Durowo w Gminach: Skoki, Kiszkowo, Wągrowiec i Rogoźno. Uprawia 2 poletka łowieckie o pow. 4,18ha oraz 1 poletko zgryzowe o pow. 0,26 ha i łąki śródleśne o pow. 6,09 ha. Posiada wybudowanych przez członków 17 paśników, 46 lizawek i 86 ambon. Dążąc do przywrócenia w obwodach zwierzyny zasiedla łowiska w bażanty i czyni starania o zakup kuropatw, królików i zajęcy.

Wykonując polowania i inne czynności gospodarcze jego członkowie mają na względzie dobro przyrody i zachowanie jej dla przyszłych pokoleń. Od ponad 20 lat współpracują ze szkołami :w Wiatrowie, w Pruścach i w Wągrowcu oraz z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Antoniewie. Co roku organizują zawody w strzelaniu z wiatrówki o Puchar Prezesa Koła, w których zwycięzcy otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Organizują też konkursy o charakterze przyrodniczo – ekologicznym oraz pogadanki poświęcone tematyce przyrodniczo – łowieckiej. Uczestniczą w akcjach sprzątania lasu, sadzą drzewka i krzewy, a współpracując z młodzieżą szkolną dokarmiają zwierzynę w okresie jesienno – zimowym.
W rezultacie tak prowadzonej działalności Koło cieszy się też pozyskiwaną zwierzyną łowną, której średnioroczna liczba wynosi: jeleni – 12 szt., dzików – 80 szt., saren – 98 szt., lisów – 120 szt., kaczek – 80 szt., i bażantów – 12 szt.

Część sprawozdawczo – informacyjną spotkania zakończono minutą ciszy ku pamięci tych ,,Co odeszli do Krainy Wiecznych Łowów„
Uroczystości Jubileuszowe stały się też okazją do wręczenia odznaczeń i dekoracji zasłużonym na polu łowiectwa i ochrony przyrody. Dekoracji tych dokonali: członek Kapituły Odznaczeń Łowiectwa w Warszawie Leopold Bartkowski, Łowczy Okręgu Pilskiego PZŁ Sławomir Jaroszewicz i Łowczy Okręgu Poznańskiego PZŁ Zbigniew Zieliński, a zaszczytu otrzymania poszczególnych odznaczeń dostąpili:

  • „Złoty Medal Zasługi Łowieckiej”- Koło Nr 57 „Borsuk” w Skokach, (ozdobił Sztandar, który reprezentuje Koło, a którym szczyci się ono od 1993 r.)
  • ,,Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej”: Kazimierz Grzegorzewski, Andrzej Ratajczak, Czesław Skowronek i pośmiertnie, zmarły 29.06. br. wieloletni Łowczy Koła Sylwester Miłoszewski.
  • „Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej”: Henryk Kosmala – członek założyciel Koła, Bogumił Łukaszewicz, Marek Pałka i Bogdan Miłoszewski
  • Odznakę „Za Zasługi Dla Łowiectwa”: Anna Derdziak
  • Medal „Za Zasługi W Rozwoju Wielkopolskiego Łowiectwa”: Andrzej Biegus, Mirosław Czerwiński, Waldemar Eichstaedt, Bogumił Łukaszewicz, Antoni Świątkowski, Robert Zaganiaczyk, Marian Belter i Tadeusz Wojt.
  • Medal „Za Zasługi W Rozwoju Pilskiego Łowiectwa”: Franciszek Andebur, Marian Bałażyk, Antoni Bochyński, Janusz Brychczyński, Mirosław Czerwiński, Jan Hepner, Leopold Popek, Antoni Świątkowski i Robert Zaganiaczyk.

Spotkaniu w „Starym Fortepianie” towarzyszyły sygnały myśliwskie w wykonaniu sygnalistów z Technikum Leśnego Goraju.

Jubileusz Koła nie obył by się też bez życzeń i pamiątkowych upominków ze strony gości, którzy skorzystali z zaproszenia i swą obecnością zaszczycili uroczystości, a wśród których szczególny podziw wzbudzał ofiarowany przez Koła Łowieckie z powiatu wągrowieckiego wspaniały obraz przedstawiający scenę z polowania na niedźwiedzie. Oprócz już wymienionych, reprezentantów władz Łowiectwa oraz delegacji i pocztów sztandarowych uroczystości rocznicowe zaszczycili m.in.: przewodniczący Rady Powiatu Wągrowieckiego Krzysztof Migasiewicz, Zastępca Starosty Wągrowieckiego Tomasz Kranc, przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Skoki Zbigniew Kujawa, Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos, Sekretarz Gminy Wągrowiec Stanisław Owsiany, Nadleśniczy Leśnictwa Durowo Zbysław Thomas, Zastępca Nadleśniczego Łopuchówko Tomasz Sobalak, kapłani: Karol Kaczor i Leszek Sakowski oraz leśnicy, sponsorzy i przyjaciele Koła.
Edmund Lubawy.