Tradycja przekazywania zapalonego w grocie betlejemskiej ognia ma w Polsce już ponad dwudziestoletnią tradycję. Zapoczątkowali ją skauci austriaccy, którzy przekazywali światełko polskim harcerzom. Nie inaczej było w tym roku, lecz zaangażowanie skockich harcerzy było zdecydowanie większe. Bowiem Julia i Łukasz Kubiakowie oraz Paweł Sommerfeld pod opieką harcmistrza Krzysztofa Wojtaszka jako reprezentacja Hufca Wągrowiec udali się do poznańskiej fary, gdzie miało miejsce przekazanie BŚP środowiskom harcerskim z całej Wielkopolski.

Wracając z tych uroczystości, w niedzielę 16 grudnia wstąpili do hali skockiego gimnazjum, gdzie właśnie kończył się jarmark bożonarodzeniowy i przekazali ogień, gospodarzowi imprezy, dyrektorowi Wiesławowi Sierzchule i drużynowemu 7 SDH „HYCE” harcmistrzowi Andrzejowi Surdykowi, który wcielił się w tym dniu w rolę św. Mikołaja.

Tradycją BŚP jest przekazywanie go szkołom, urzędom i innym instytucjom, więc w tygodniu poprzedzającym święta ogień z Betlejem wędrował po Skokach. W środę trafił ponownie do gimnazjum, gdzie na wigilii pracowniczej otrzymali go nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz przybyli na uroczystość emeryci. Przy okazji dyrektor szkoły odznaczony został odznaką „Protektorat Prezydenta RP nad Harcerstwem” przyznaną za pomoc niesioną skockim harcerzom.

Następnego dnia, w czwartek, delegacja 7 SDH „HYCE” zjawiła się na sesji Rady Miejskiej Gminy Skoki, by na ręce burmistrza Tadeusza Kłosa i Przewodniczącego Rady Zbigniewa Kujawy przekazać światełko betlejemskie. Włodarzy naszego miasta także spotkała miła niespodzianka, bowiem odznaką „Protektorat Prezydenta RP nad Harcerstwem” uhonorowany został burmistrz Tadeusz Kłos. Dziękując za wyróżnienie podkreślił, że jest ono uznaniem nie tylko dla niego, ale także do wszystkich radnych, którzy angażują się w pomoc harcerzom.

Przedświąteczny piątek także był pracowity. Z samego rana, jeszcze przed pierwszym dzwonkiem zostaliśmy przyjęci przez dyrektora Szkoły Podstawowej pana Wiesława Berendta, który jak przystało na „starego” harcerza wspomniał swą działalność w ZHP i przyjął od nas betlejemski ogień.

Po południu drużyna miała wigilijną zbiórkę, po której udaliśmy się do kościoła, by BŚP przekazać na ręce proboszcza Karola Kaczora wszystkim skockim parafianom. Wielu z nich przyszło do świątyni ze swoimi zniczami i lampionami, by zabrać ogień do swych domów.

Mam nadzieję, że światło z miejsca narodzenia Chrystusa towarzyszyło wielu Skoczanom
w ich świętach, a tegoroczne hasło „Odważ się być dobrym” stanie się myślą nowego 2013 roku.