Już w miesiącu styczniu br. uruchomiono procedury wyboru wykonawców do bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2017. Pierwsze zapytanie ofertowe skierowano do wyboru wykonawców świadczących:

Usługę transportową samochodem ciężarowym kruszywa i piasku oraz pracę koparko – ładowarką przy bieżącym utrzymaniu dróg gminnych gruntowych. Na ogłoszone postępowanie złożono 10 ofert. Najkorzystniejsza była oferta firmy HEN – BUD ze Skoków z cenami za:

  • transport kruszywa z EKO-ZEC Poznań – 8,20zł/t,
  • transport piasku z KRUSZGEO w Niedźwiedzinach – 3,00 zł/t,
  • usługę samochodem ciężarowym – 58zł/godz.

Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych dróg. W postępowaniu złożono 2 oferty. Najkorzystniejszy oferent wycenił wyremontowanie 1m2 nawierzchni drogi za kwotę 41,50 zł. Umowę na naprawę dróg o nawierzchni asfaltowej zawarto z Publicznym Towarowym Transportem Drogowym z Budziszewka.

Równanie i wałowanie dróg gminnych gruntowych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Transportowo – Drogowe z Roszkowa, oferując wyrównanie nawierzchni drogi równiarką samojezdną i uwałowanie jej powierzchni walcem za cenę 0,06zł/ m2. W postępowaniu uczestniczyło 7 firm.

Prace drogowe związane z punktowym utwardzeniem kruszywem z recyklingu powierzchni dróg gruntowych w miejscach gdzie były one nieprzejezdne trwały od miesiąca lutego do połowy kwietnia br. W następnej kolejności utwardzone odcinki dróg jak i pozostałe drogi gruntowe na długości ok. 100km zostaną poddane usłudze równania i wałowania w drugiej połowie kwietnia br. Remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych rozpoczęto w pierwszych dniach marca i zakończono w połowie miesiąca. 

W razie pojawienia się w nawierzchni dróg nowych ubytków, będą one systematycznie naprawiane w ciągu całego roku przez wykonawców wyłonionych w przeprowadzonych postępowaniach.