Inwestycji  w minionym roku w Gminie Skoki nie brakowało. To głównie przebudowy dróg, remonty i modernizacje świetlic wiejskich, szkół, urzędu i klubu sportowego.

Prawie 1 mln 650 tysięcy gmina wydała na przebudowy dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową i chodnikami. W sumie przebudowano 4 678 metrów długości dróg, w tym tylko 417 metrów stanowi droga w Skokach.

Do jednej z największej inwestycji ubiegłego roku zaliczyć można budowę zbiornika retencyjnego wody o pojemności 250 m3 i montaż nowego zestawu hydroforowego w Skokach za kwotę blisko 846 tysięcy złotych.  Realizacja tej inwestycji przyczyni się do możliwości dalszego rozwoju sieci wodociągowych,  w szczególności w miejscowości Sławica, gdzie już istnieje sieć kanalizacyjna. Istniejące zbiorniki niestety nie były wystarczające do dostatecznego zaopatrzenia ludności w wodę, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim. Znacząco powinno podnieść się też ciśnienie wody w najbardziej oddalonych domostwach.

Około 540 tysięcy zostało wydane na modernizacje pokrycia dachowego na budynkach szkolnych w Jabłkowie i w Skokach. Ponadto na budynku przedszkola został zainstalowany monitoring, w szkole podstawowej zamontowano poidełka wody do dzieci, zainstalowano klimatyzację w świetlicy i zakupiono oprogramowanie na dziennik elektroniczny. Zaś w Gimnazjum przeprowadzono kolejny etap remontów. Tym razem założono nowe balustrady schodowe oraz odnowiono ściany w części korytarzy starszego budynku gimnazjum.

W ubiegłym roku Skoki zyskały też nowe miejsce do aktywnego wypoczynku i rekreacji, który znajduje się przy ulicy Zamkowej. Zewnętrzna siłownia, stół do gry w szachy i ping-ponga, alejki, wodotrysk i oświetlenie czynią to miejsce jednym z najczęściej odwiedzanych, również nocą. Z pewnością wydane na ten cel 375 tysięcy złotych było trafnym pomysłem.

Spore metamorfozy przeszły niektóre świetlice wiejskie. Najbardziej zmieniła się świetlica w Jagniewicach, którą rozbudowano o pomieszczenia cateringu, kotłowni, garderoby, węzeł sanitarny i komunikacyjny. W Raczkowie wykonano elewację oraz uporządkowano teren wokół świetlicy. Zaś świetlica w Brzeźnie zyskała instalację centralnego ogrzewania i przeszła gruntowny remont wewnątrz budynku.

Również niektóre lokale mieszkalne zostały odremontowane. W Potrzanowie z połączenia dwóch małych kwater powstało jedno większe mieszkanie, którego przebudowa kosztowała 69 tysięcy. A na pozostałe remonty lokali wydano łącznie nieco ponad 97 tysięcy.

Poza tym wykonano remont dachu na budynku klubu sportowego na stadionie miejskim oraz wybudowano przyłącze kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym do tego obiektu. Inwestycja była niezbędna, ponieważ szambo wielokrotnie okazywało się małe. Rozpoczęto też prace nad zagospodarowaniem skweru zieleni na cmentarzu żydowskim przy ul. Antoniewskiej. Na chwilę obecną została opracowania wizualizacja i projekt techniczny, który zakłada, że w tym miejscu zostanie posadowiony pomnik w kształcie Gwiazdy Dawida, zbudowany z kamieni symbolizujących Żydów pomordowanych podczas II wojny światowej.

Podsumowując gminne inwestycje nie sposób pominąć tych, które są kontynuacją z lat ubiegłych. Między innymi wykonano dalszą modernizację wnętrza budynku urzędu. Tym razem odnowiono korytarze w starej część budynku, przebudowano łazienki, wymieniono drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. W kolejnych latach planuje się termomodernizację całego urzędu i przebudowę łącznika. Nie zapomniano także o terenie przy jeziorze Włókna. Wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców zdecydowano się przenieść sanitariaty bliżej plaży i postawiono kilka przebieralni. Oczywiście sukcesywnie poszerza się dostęp do wody poprzez usuwanie trzcin i zarośli oraz nawożenie piasku. Nieustannie trwają prace nad koncepcją docelowego zagospodarowania tego terenu.

Ponadto dofinansowano w kwocie 51 623 zł zakup samochodu do ratownictwa technicznego dla  jednostki OSP w Skokach.  Na wsparcie mógł także liczyć Powiat Wągrowiecki w kwocie 325 tysięcy na przebudowę powiatowych dróg publicznych.

W 2016 roku prawie wszystkie zaplanowane inwestycje zostały wykonane z powodzeniem. Jedynie przebudowa ulicy Przylesie oraz z oświetleniem oraz opracowanie dokumentacji budowlanej na instalację gazową centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku ośrodka zdrowia zostały przeniesione do realizacji w bieżącym roku. Zaś budowa obiektu na cele kulturalne w Roszkowie została odroczona.