Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przystąpił do realizacji zadania Wielkopolski e-bazarek. Celem e-bazarku jest możliwość bezpłatnego wystawienia ogłoszenia o sprzedaży produktów oferowanych głównie przez wielkopolskich producentów, rolników oraz przedsiębiorców rolnych. Za pośrednictwem Wielkopolskiego e-bazarku umożliwia się Wystawcom promowanie ich produktów, natomiast konsumentom dotarcie do informacji o nich i ich bezpośrednie nabycie od producentów.

W obecnej chwili serdecznie zapraszamy do rejestracji zainteresowane osoby, w szczególności producentów truskawek, zwłaszcza tych, którzy proponują możliwość zakupu owoców „z krzaka” w związku z brakiem pracowników na plantacjach.

Rejestracji należy dokonać na stronie wielkopolskiebazarek.pl

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu e-bazarku można zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ebazarek@wodr.poznan.pl lub telefonicznie: 618 630 418.

Opracowała Beata Mączyńska – WODR