Ciąg komunikacyjny o nawierzchni gruntowej pomiędzy ulicą Zamkową a Wągrowiecką w Skokach otrzymuje nowe oblicze. Nawierzchnia jezdni o długości ok. 170 m i wydzielone miejsca dla ruchu pieszego, utwardzane są kostką betonową. Łączna powierzchnia utwardzonego terenu wyniesie ok. 1.700m2. Wybudowana również w ramach tego zadania kanalizacja deszczowa o długości ok. 100 m,  pozwoli na zebranie wód opadowych z nawierzchni jezdni i chodników.

Wykonawcą zadania jest Zakład Instalacji Sanitarnych z Bliżyc, który złożył najkorzystniejszą ofertę przetargową. W postępowaniu przetargowym uczestniczyło 9 podmiotów. Najdroższa oferta została wyceniona na kwotę 621.163 zł. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota 349.445 zł. Zakończenie prac drogowych winno nastąpić do końca maja br.

Na ogłoszony pod koniec 2017 roku przetarg na budowę tej drogi, wpłynęła jedna oferta, z ceną wynoszącą 655.662 zł. Z uwagi na przekroczenie kwoty, którą Gmina Skoki zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, unieważniono postępowanie. Obecnie realizowana budowa nawierzchni drogi jest prawie o połowę tańsza niż zaproponowana cena 2 lata wcześniej.