W ramach projektu prowadzonego przez firmę Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. j., w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Wolontariuszy Opieki Paliatywnej „Hospicjum Domowe”, powiatem wągrowieckim oraz 7 samorządami gminnymi, w tym Gminą Skoki.

Uczestnicy projektu to niesamodzielne osoby starsze zamieszkałe na obszarze gminy, a także osoby na co dzień się nimi opiekujący.

Osoby niesamodzielne (kobiety w wieku 60+ oraz mężczyźni w wieku 65+) mogą skorzystać z usług w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74, który jest podmiotem leczniczym, posiadającym pełne zabezpieczenie do prowadzenia diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej. W placówce jednocześnie może przebywać 25 pacjentów, funkcjonuje on przez cały rok, we wszystkie dni robocze, 8 godzin dziennie.

Mieszkańcy gminy, zakwalifikowani do udziału w projekcie, otrzymają różnorodne wsparcie, dostosowane do ich sytuacji społecznej i zdrowotnej oraz deklarowanych potrzeb. Dla każdego z uczestników utworzony zostanie indywidualny plan wsparcia.

Celem Dziennego Domu Opieki Medycznej jest:

  • Rozwój nowych form dziennej opieki nad osobami niesamodzielnymi;
  • Poprawa stanu zdrowia osób niesamodzielnych;
  • Zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji wśród osób niesamodzielnych;
  • Zwiększenie dostępności do niektórych świadczeń opieki zdrowotnej,
  • Rozwój wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych (edukacja, wsparcie psychologiczne)

Świadczenia w Dziennym Domu Opieki Medycznej udzielane są pacjentom wymagającym ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającym hospitalizacji w oddziale szpitalnym, którzy w ocenie skalą poziomu samodzielności (Skala Barthel) otrzymali 40-65 punktów. Do placówki kierować może lekarz prowadzący leczenie szpitalne lub lekarz rodzinny, podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas takiego pobytu jest ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie będzie krótszy niż 30 dni roboczych. W tym czasie wsparcia udzielać będzie wykwalifikowany personel m.in. lekarz geriatra, pielęgniarki, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni, terapeuta zajęciowy, psycholog. W trakcie pobytu pacjenci otrzymują całodzienne wyżywienie, korzystają ze zorganizowanego transportu (codzienny dowóz).

Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, a co za tym idzie całkowicie bezpłatny! Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do pierwszego kontaktu rozpoczynającego procedurę kwalifikacji (dostępna ograniczona ilości miejsc) u Koordynatorów Projektu, Asystentow Osób starszych:
– Magdalena Filipowska, tel. 798 922 786
– Miłosz Drążkiewicz, tel. 797 811 110
Informacje na temat projektu są także dostępne na stronie internetowej:
www.centrum-kompetencji.pl