Zaczęły się prace nad odnowieniem znaków poziomych na terenie gminy Skoki. Prace w tym roku zaczęły się z lekkim poślizgiem z uwagi na remont nawierzchni w Skokach. Odmalowane zostaną wszystkie przejście dla pieszych, linie rozgraniczające pasy jezdni. Odnowione zostaną także na drogach asfaltowych przy przejazdach kolejowych linie bezwzględnego zatrzymania.
Prace zakończa się do końca maja.