W dniu 29 sierpnia 1993 roku w Skokach przebywał śp. Tadeusz Mazowiecki. Jego obecność była związana z kampanią wyborczą do Sejmu. Tadeusz Mazowiecki wspomagał w tym czasie kandydatów z ramienia Unii Demokratycznej, partii politycznej której w tym czasie był liderem. W wyborach w 1993 roku startował z listy Unii Demokratycznej rodowity skoczanin Antoni Giersig.