Tego samego dnia, czyli 5 kwietnia 2008 roku członkowie  Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej zaaprobowali pomysł Iwony Migasiewicz, aby wydarzenia z  życia naszego Koła dokumentować w postaci kroniki.

Jakiś czas później pp. Migasiewiczowie sprezentowali Kołu stosowny egzemplarz kroniki, którą teraz  należy wypełnić treścią…

Tekst: Iwona Migasiewicz