„Śpieszmy się kochać ludzi,

Tak szybko odchodzą…”

(ks. Jan Twardowski)

1 lutego 2008 roku odeszła od nas

śp. Monika Radzińska

– członkini naszego Koła, pełniąca funkcję członka Komisji Rewizyjnej. Będąc w Poznaniu, została potrącona  przez samochód na przejściu dla pieszych. Zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Jej niespodziewana śmierć napełniła nas bólem i smutkiem. Pożegnaliśmy Ją na cmentarzu parafialnym w Skokach.

Tekst: Iwona Migasiewicz