17 stycznia 2006 roku w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego „Powstanie Wielkopolskie”. Młodzież trzecich klas gimnazjalnych przez około miesiąc przygotowywała się do realizacji zadań projektowych . Były to m.in.:

  1. Zebranie i opracowanie informacji o wybranym uczestniku walk powstańczych.
  2. Odśpiewanie podczas prezentacji przez całą klasę hymnu narodowego i losowo wybranej pieśni patriotycznej z czasów walki o niepodległość.
  3. Przygotowanie 4-osobowego zespołu reprezentującego klasę w konkursie wiedzy o powstaniu.
  4. Zredagowanie sprawozdania ze skockich uroczystości obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
  5. Recytacja utworu poetyckiego nawiązującego do walk powstańczych.

W uroczystościach tych wzięli udział kombatanci, władze samorządowe, duchowieństwo, przedstawiciele TPPW w Skokach oraz potomkowie i krewni powstańców wielkopolskich ze Skoków.

W pierwszej części prezentacji zebrani mogli podziwiać montaż słowno-muzyczny „Żeby Polska była Polską” w wykonaniu gimnazjalnego zespołu teatralnego „Iluzja”.

Druga część poświęcona była sprawozdaniu z prac projektowych. Przedsięwzięciu temu poświęcony został specjalny numer szkolnego czasopisma „Szkolny Miszmasz”.

Iwona Migasiewicz