2013

autorzy zdjęć: Karolina Stefaniak i Agnieszka Fertsch