Trwają prace w budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej

1 marca tego roku pomiędzy Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy w Skokach a Województwem Wielkopolskim, została zawarta umowa o dofinansowaniu projektu pn.: „Przebudowa i zmiana przeznaczenia pomieszczeń parteru budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej, gm. Skoki na cele społeczno-kulturalne”. Dofinansowanie do prac budowlanych zgodnie z umową wynosi 150 tys. zł. Zadanie dotyczy przebudowy i zmiany … Czytaj dalej Trwają prace w budynku byłego dworca PKP w Sławie Wielkopolskiej