2022

„Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach”. 31.10.2022 została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Skoki a Województwem Wielkopolskim, o udzieleniu Gminie Skoki pomocy finansowej w kwocie 45.000 zł na realizację zadania pn.: „Bliżej kultury. Poprawa warunków funkcjonowania sali lustrzanej Biblioteki Publicznej w Skokach”. Zadanie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach … Czytaj dalej 2022