Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Skoki zaprasza od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 19.00 do bezpłatnego korzystania z Czytelni Internetowej, wyposażonej w wysokiej klasy sprzęt komputerowy.

Decyzją Ministra Nauki i Informatyzacji w ramach ogólnopolskiego programu IKONKA, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach otrzymała bezpłatnie 3 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem.

Program IKONKA polega na uruchamianiu punktów powszechnego dostępu do Internetu (tzw. PIAP – Public Internet Access Point) w bibliotekach publicznych wszystkich gmin województwa. Punkty te nazywane są „czytelniami internetowymi”.

Głównym celem programu jest zapewnienie jak najszerszej grupie społeczności lokalnej łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do sieci Internet w ramach nowo powstających Czytelni Internetowych, zgodnie z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz realizującej jej cele Strategii Informatyzacji Rzeczpospolitej Polskiej – ePolska na lata 2004-2006.

W ramach Programu „IKONKA” Ministerstwo Nauki i Informatyzacji wyposaża biblioteki w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zapewnia bibliotekarzom podstawowe szkolenia w zakresie wykorzystywania zasobów Internetu. Każda czytelnia internetowa otrzymuje bezpłatnie 3 komputery PC wyposażone w system operacyjny, pakiet biurowy i program antywirusowy oraz sprzęt sieciowy typu WI-FI umożliwiający łączenie z Internetem.

Uruchamianie nowych czytelni internetowych w ramach programu IKONKA, zwłaszcza w małych miejscowościach i na terenach wiejskich – gdzie dostęp do sieci Internet jest w dużym stopniu ograniczony – otwiera społeczności lokalnej możliwości dotarcia do wiedzy często dotychczas niedostępnej.

Dzięki programowi tysiące młodych ludzi otrzymało szansę skorzystania z zasobów edukacyjnych sieci Internet, dotarcia zarówno do zbiorów Polskiej Biblioteki Internetowej jak również innych cennych źródeł wiedzy i informacji.

Realizacja programu IKONKA sprzyja budowaniu społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz wyrównywaniu szans Polaków w dostępie do wiadomości oferowanych przez sieć Internet.