Informujemy, że od 1 czerwca 2023 roku w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Skoki” – część I, firmą odbierającą odpady będzie Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., 54-517 Wrocław, ul. Szczecińska 5

W ramach ww. przetargu złożono dwie oferty:

 1. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A.,
  54-517 Wrocław, ul. Szczecińska 5
  Cena oferty: 1.386.045,91 zł brutto
 2. P.P.H.U. „WSPÓLNOTA” s.c.
  Anna Michalska & Mieczysław Jarzembowski
  ul. Rogozińska 12, 62 – 085 Skoki
  Cena oferty: 1.789.244,50 zł brutto 

Umowa na odbiór odpadów komunalnych z firmą ALBA S.A. została podpisana 29 maja na okres 7 miesięcy tj. od dnia 01.06.2023 r. do 31.12.2023 r.

Jednocześnie informujemy, że obowiązujący harmonogram odbioru odpadów nie ulega zmianie. Usługa będzie świadczona na dotychczasowych zasadach.

Prosimy o wyrozumiałość!
Nowe ekipy wywozowe muszą nauczyć się tras, ulic i Państwa adresów w jak najkrótszym czasie. Liczymy, że nie nastąpią żadne utrudnienia w zakresie odbiorów.

Przypominamy jednocześnie, że odpady komunalne należy wystawiać przed posesję w dniu odbioru do godziny 6:00 rano.