Corocznie zwiększa się ilość psów pozostawionych bez opieki w miejscach publicznych. Stwarza to istotne zagrożenie dla wszystkich mieszkańców, w szczególności dzieci.

Jeśli jesteśmy właścicielem psa, pamiętajmy, że jesteśmy zobowiązani do:

  • zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami,
  • właściwego zabezpieczenia posesji przed możliwością wydostania się czworonoga/czworonogów poza ogrodzenie oraz umieszczenia tabliczki ostrzegawczej np.: „Uwaga pies”, itp.,
  • prowadzenia psów na smyczy, a agresywnych i ras niebezpiecznych na smyczy i w kagańcu,
  • jeśli uwalniamy psa ze smyczy, to tylko w sytuacji, kiedy jest to teren mało uczęszczany przez ludzi, a my mamy pełną możliwość kontrolowania zachowania psa,
  • do naszego obowiązku należy niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawianych przez naszych czworonożnych ulubieńców na drogach, chodnikach, podwórkach, w parkach i innych terenach zielonych. Nieprzestrzeganie tego obowiązku grozi karą grzywny zgodnie z art. 145 Kodeksu wykroczeń.

UWAGA!

Psy pozostające bez dozoru będą traktowane jako zwierzęta bezdomne. Zostaną wyłapane i przewiezione do schroniska dla zwierząt!

Za zwierzęta pozostawione bez opieki może być wymierzona kara grzywny.

Najważniejsze informacje o konsekwencjach prawnych:
Art. 77 § 1 kw – Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 77 § 2 kw. – Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.


Oszuści działają!

Pomimo akcji informacyjnej i działań prewencyjnych nadal dochodzi do oszust, w wyniku których ludzie tracą nawet wszystkie swoje oszczędności. Bardzo często ofiarami oszustów padają ludzie starsi. Policja odnotowała też pierwsze przypadki kradzieży pieniędzy z kont przebywających w Polsce obywateli Ukrainy, którzy dokonywali zakupów w Internecie i posługiwali się „BLIKIEM”. Przypominamy! Żądanie skopiowania przesłanego linku do płatności jest oszustwem!

Przypominamy o podstawowych zasadach, które mogą nas uchronić przed utratą pieniędzy:

Odbierasz telefon, w słuchawce obcy głos, a gdy usłyszysz w rozmowie…
Pani córka spowodowała wypadek, została zatrzymana, trzeba wpłacić kaucję…
albo, Policja prowadzi czynności w sprawie oszustw bankowych, a środki na Pana koncie są zagrożone… Konto trzeba zabezpieczyć i wypłacić środki…
albo,
Podaje się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji, który jest na tropie oszusta i prosi o pomoc w jego zatrzymaniu. Niech pani przekaże pieniądze…
UWAGA OSZUST !!!

Zapamiętaj! Policjanci nigdy:
– nie informują przez telefon o swoich działaniach, nie proszą o przekazanie pieniędzy, nie pytają o sumę posiadanych oszczędności, nie proszą o przelanie pieniędzy
Nie daj się oszukać!
Rozłącz połączenie (skutecznie)
Skontaktuj się z bliskimi (zadzwoń
bezpośrednio do osoby czy potrzebuje pomocy)
Wytłumacz treść tej ulotki swojej starszej mamie, cioci… oni są najbardziej narażeni !


Dbajmy o wspólne dobro!

Do policji napływają sygnały o gromadzeniu się młodzieży np. w okolicach dworca kolejowego, podczas których dochodzi do aktów wandalizmu i spożywania alkoholu. Zdarzały się przypadki „pokazowego” rzucania się pod pociąg lub przeskakiwania torów. Każde z tych zachowań niesie zagrożenie dla zdrowia i życia.

Zgłoszenie takich przypadków może nastąpić z wykorzystaniem Krajowej Mapy Zagrożenia Bezpieczeństwa (KMZB) lub telefonicznie np. na numer alarmowy 112. Policja gwarantuje anonimowość osób zgłaszających takie przypadki.