W wyniku ogłoszonych 3 przetargów w Biuletynie Informacji Publicznej o zasięgu ogólnopolskim, wybrano wykonawców, którzy będą wykonywać usługi bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2023.

Jako pierwsze zostało przeprowadzone postępowanie na zakup kruszywa z recyklingu do remontu nawierzchni gruntowych w ilości 1.800 ton. 

Na ogłoszony przetarg wpłynęły 2 oferty z cenami od 92.988 zł do 210.772 zł. Tańsze okazało się Przedsiębiorstwo EKO- ZEC z Poznania (42,00 zł netto za tonę kruszywa łącznie z usługą transportu do Skoków). Oferta Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego AGROPASZ z Wągrowca opiewała na kwotę 95,20 zł netto/tonę kruszywa. 

Pierwsze dostawy kruszywa na plac składowy przy ul. Dworcowej w Skokach już nastąpiły. Cała partia kruszywa ma zostać dostarczona do końca sierpnia tego roku.

Kolejne postępowanie wyłoniło wykonawcę świadczącego usługę załadunku, transportu i rozgarnięcia kruszywa z placu składowego przy ul. Dworcowej, na wskazane do remontu odcinki dróg o nawierzchni gruntowej.

Zadanie to wykona Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Mateusz Włodarczyk z Rogoźna, które zaoferowało najniższą cenę – 54.624,30 zł brutto. Kolejne oferty przedstawili: firma KRECIK Krzysztof Stoiński ze Skoków – 63.099 zł brutto i firma KOPTRANS Grzegorz Korczak ze Skoków – 86.038 zł brutto.

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych będzie wykonywało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Mateusz Włodarczyk z siedzibą w Rogoźnie.  

Koszt naprawy 1 m2 asfaltu został wyceniony na 103,50 zł netto. Kolejna złożona oferta przez Firmą Usługowo – Handlową „ANNA” z Gniezna wynosiła 113,70 zł netto/m2.   

W ramach naprawy nawierzchni asfaltowej drogowej wykonawca musi wykonać otwór o regularnej krawędzi poprzez jego nacięcie lub sfrezowanie. Następnie należy ułożyć masę na gorąco i uwałować lub mechanicznie zagęścić. Rozpoczęcie prac remontowych nastąpi przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, umożliwiających wykonanie usługi.   

Remonty dróg będą wykonywane sukcesywnie w ciągu całego roku do wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na sfinansowanie poszczególnych zadań.

O szczegółach przeprowadzonych postępowań można zapoznać się na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Przetargi i Zamówienia –  Zamówienia poniżej 130.000 zł.