UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, uruchomiła w Poznaniu centrum wsparcia finansowego. Które działa na terenie Galerii Malta. Warunkiem skorzystania z oferowanej tam pomocy jest wypełnienie formularza online. Mogą to zrobić wszystkie osoby, które uciekły z Ukrainy do Polski po 24 lutego 2022 r.

Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego, mogą otrzymać ok. 700 złotych miesięcznie na pierwszą osobę w rodzinie i 600 na każdą kolejną. Kwota ta jednak nie może być wyższa niż 2500 złotych. Świadczenie to jest wypłacane przez trzy miesiące.

W centrum pracuje 40 osób w większości znających język ukraiński lub rosyjski, dzięki czemu możliwa jest obsługa ok. 1 tys. osób dziennie

Punkt wsparcia finansowego UNHCR w Poznaniu jest otwarty od niedzieli do piątku w godz. 8.30-14. W soboty centrum jest zamknięte.

Będzie tu funkcjonował także punkt „Blue Dot”, prowadzony przez UNHCR. Uchodźcy z Ukrainy mogą tam uzyskać poradę, skorzystają z nich także osoby z niepełnosprawnościami, uchodźcy ze społeczności LGBT+ czy kobiety, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć.

Na wizytę w centrum można się umówić jedynie poprzez formularz dostępny na stronie: help.unhcr.org/poland. Tam również można znaleźć więcej informacji o programie wsparcia finansowego UNHCR dla uchodźców z Ukrainy.


UNHCR, Агентство ONZ у справах біженців, запустило центр фінансової підтримки в Познані. Який працює на території Galeria Malta. Умовою використання запропонованої там допомоги є заповнення онлайн-форми. Це можуть зробити всі люди, які втекли з України до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Громадяни України, які приїхали до Польщі після 24 лютого, можуть отримувати близько 700 злотих на місяць за першу особу в родині і 600 злотих за кожну наступну. Однак ця сума не може перевищувати 2500 злотих. Допомога виплачується за три місяці.

У центрі працює 40 осіб, більшість з яких знають українську чи російську, завдяки чому можна обслуговувати близько 1000 осіб. людей в день.

Пункт фінансової підтримки UNHCR в Познані працює з неділі по п’ятницю з 8.30-14. Центр не працює по суботах.

Також буде функціонувати пункт «Blue Dot», яким керує UNHCR. Там можуть отримати консультацію біженці з України, вони також принесуть користь людям з інвалідністю, біженцям із ЛГБТ+-спільноти чи жінкам, які зазнали гендерного насильства.

Ви можете записатися на прийом до центру лише через форму, доступну за адресою: help.unhcr.org/poland. Там ви також можете знайти більше інформації про програму фінансової підтримки UNHCR для біженців з України.