Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu prosi uchodźców z Ukrainy, którzy wwieźli na teren Polski psy, koty, fretki bez pozwolenia na przemieszczenie o zgłaszanie się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wągrowcu, celem dopełnienia formalności wjazdowych min.:

  • oznakowania zwierzęcia za pomocą mikrochipa,
  • zaszczepienia przeciwko wściekliźnie,
  • wypełnienia wniosku o pozwolenie na przemieszczenie
  • otrzymania pozwolenia,

na koszt budżetu państwa.

Telefon kontaktowy: 67 26-85-647 w godz. 7.00 -15.00.

email: piwwagrowiec@wiw.poznan.pl

Повітовий лікар ветеринарної медицини у Вонгровці просить біженців з України, які привезли собак, котів, тхорів до Польщі без дозволу на переміщення, повідомити в Повітову ветеринарну інспекцію у Вонгровці, щоб виконати в’їздні формальності, зокрема:

  • маркування тварини мікрочіпом,
  • вакцинація проти сказу,
  • заповнення заявки на отримання ліцензії на перевезення
  • отримання дозволу,

за рахунок державного бюджету.

Контактний телефон: 67 26-85-647 від 7.00-15.00.

електронна пошта: piwwagrowiec@wiw.poznan.pl