Klub Młodego Odkrywcy „Archimedes” działający w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Olimpijczyków w Skokach uczestniczy w nowym projekcie pod tytułem „Konstruktorzy marzeń”. Projekt organizowany jest pod patronatem Centrum Nauki Kopernik W Warszawie, we współpracy z firmą Boeing oraz Polsko Amerykańską Fundacją Wolności.

Uczniowie wykonują eksperymenty związane z powietrzem. Podczas realizacji kolejnych zadań korzystają z zestawu edukacyjnego, który pozwala im wkroczyć do lotniczego świata. Celem zestawu jest lepsze poznanie i rozumienie właściwości samego powietrza oraz dochodzenie do wiedzy poprzez samodzielnie wykonywanie doświadczeń i eksperymentów. Całość pomyślana jest tak, aby uczniowie mogli poznać trudne zagadnienia związane z lotnictwem. Koordynatorem projektu jest pani Małgorzata Dudek, a nauczycielem wspomagającym z ramienia szkoły pani Małgorzata Adrych.