Kolejna rocznica odzyskania niepodległości to dzień ważny dla wszystkich Polaków, dlatego obchody przyjęły w naszej szkole rangę uroczystości dla całej społeczności lokalnej.

11 listopada mieszkańcy Skoków udali się do Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza, aby uczestniczyć w uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów pod opieką Barbary Surdyk, Wiolety Grzegorzewskiej i Anny Macioszek. Zaproszony został Burmistrz Miasta i Gminy Tadeusz Kłos, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Zbigniew Kujawa, ksiądz proboszcz Karol Kaczor, Przewodniczący Rady Rodziców Jacek Dukszta Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Blanka Gaździak oraz przedstawiciele  organizacji.

Młodzi aktorzy w sugestywny sposób odtworzyli najistotniejsze dla dziejów naszej ojczyzny wydarzenia historyczne. Przedstawienie było doskonałą lekcją historii, przypominającą upadek Rzeczpospolitej, rozbiory, zrywy narodowowyzwoleńcze, powstania, a wreszcie I wojnę światową i jej zakończenie. Poszczególne scenki teatralne spajała prezentacja multimedialna ukazująca dorobek artystyczny Polaków tworzących w tamtych czasach. Ścieżka dźwiękowa z filmu „Ogniem i mieczem” doskonale podkreślała atmosferę rozpaczy po utracie wolności i entuzjazm po jej odzyskaniu. Reżyserzy widowiska wiele uwagi poświęcili symbolom narodowym i ich znaczeniu we współczesnym społeczeństwie. Dziewczęta w tańcu z podzieloną flagą symbolicznie ukazały rozbiory, a pod koniec biało – czerwona flaga stała się dominującym elementem sceny pantomimicznej. Do śpiewu płynących ze sceny znanych i popularnych pieśni patriotycznych włączyła się cała publiczność.

Zajęte przez widownię wszystkie miejsca w sali, obecność gości, wspólne śpiewanie pieśni i zaangażowanie najmłodszych dowodzą, że ideę wspólnego przeżywaniaświęta narodowego warto kontynuować.[Not a valid template]

Szkoła Podstawowa w Skokach