Dnia 25 marca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Lechlinie odbył się międzyszkolny etap konkursu przyrodniczego pt.: „Kocham Polską Przyrodę”. Tematem przewodnim były zagadnienia związane z Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowało się 14 uczniów ze szkół w Jabłkowie, Lechlinie, Łopuchowie i Pawłowie Skockim.

Laureatów konkursu wyłoniono dopiero po zadaniu dodatkowych pytań. Zostali nimi :
I miejsce – Dominka Kądzielowa – Szkoła Podstawowa w Łopuchowie,
II miejsce – Kamil Gramza – Szkoła Podstawowa w Jabłkowie (PF Lechlin),
III miejsce – Jędrzej Krysztofiak – Szkoła Podstawowa w Łopuchowie.

Zwycięscy konkursu otrzymali tytuł „Doskonałego Młodego Przyrodnika” i nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy, uzyskali w zależności od ilości zdobytych punktów, tytuły: „Dobrego Młodego Przyrodnika” i „Młodego Przyrodnika”. Dyplomy i nagrody wręczyła pani dyrektor M. Szpendowska – Wylegalska, która podziękowała wszystkim uczestnikom i wyraziła uznanie dla uczniów, którzy wykazali się bardzo dużą wiedzą oraz organizatorów konkursu, którymi były G. Kufel i A. Przewoźna.