W piątek 1 czerwca z inicjatywy skockiego gimnazjum ulicami naszego miasteczka przeszedł korowód młodzieży wraz reprezentantami szkół z Antoniewa oraz Stowarzyszenia Edukacyjnego „Tęcza”. Uczniowie protestowali przeciwko szerzącym się uzależnieniom. Marsz zorganizowano w ramach Kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Na transparentach przygotowanych przez młodych ludzi widniały hasła promujące wiarę w siebie i odrzucanie nałogów. W trakcie przemarszu miejscowym sprzedawcom były rozdawane ulotki „Czy wiesz komu sprzedajesz alkohol?”. Kolorowy pochód mimo niesprzyjającej aury przyciągał uwagę mieszkańców i wywoływał pozytywne komentarze. Na czele korowodu szedł szczudlarz – absolwent skockiego gimnazjum. Młodzież stanowi najbardziej podatną grupę społeczną narażoną na uzależnienie się od używek. Tego typu akcje mają na celu zapobieganie niepożądanym procesom i zjawiskom określanym jako przejawy patologii życia społecznego. W marszu uczestniczyła Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na spotkanie młodzieży wyszli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy z Burmistrzem i Panią Sekretarz na czele.

Organizatorzy dziękują Policji – za sprawne przeprowadzenie korowodu przez miasto, Patrykowi Nawrockiemu – szczudlarzowi – za wsparcie akcji swoją obecnością oraz reprezentantom szkół, które wzięły udział w marszu.