Pierwszy września to pierwszy szkolny dzwonek nowego roku szkolnego. Z tej też okazji we wszystkich szkołach odbywają się uroczyste apele, często połączone z chwilą pamięci o ofiarach II Wojny Światowej.

W uroczystościach inaugurujących początek roku szkolnego w szkołach prowadzonych przez skocki samorządu, tj. w Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Skokach i Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skokach udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Skoki Tadeusz Kłos wraz z Sekretarz Gminy Skoki Blanką Gaździak i kierownikiem Referatu Oświaty Beatą Nowak-Szmyrą.