Największa ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012 wystartowała 2 kwietnia. To data nieprzypadkowa, bo tego dnia obchodzono OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ TRZEŹWOŚCI.

Nasz samorząd przystąpił do niej i kampanijne zadania w 2012 roku realizować będą zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, a także dorośli, a więc cała społeczność lokalna!

W projekcie bierze udział blisko 900 zaangażowanych gmin z całej Polski, podejmując aktywną profilaktykę.

W ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł przygotowano praktyczne zestawy dotyczące współczesnych zagrożeń, m.in. materiały profilaktyczne – plakaty, ulotki, dyplomy oraz certyfikaty dla koordynatorów. Ponadto organizatorzy kampanii stawiają na zaangażowanie uczestników m.in. poprzez kursy edukacyjne oraz zadania konkursowe z atrakcyjnymi nagrodami.

Pod egidą kampanii ZTU realizowany jest również projekt dla kierowców – Odpowiedzialny Kierowca 2012 oraz platforma edukacyjna dla nauczycieli – Akademia Nauczyciela. Najaktywniejsi pełnomocnicy lub lokalni koordynatorzy kampanii tworzą prestiżową Kapitułę Trzeźwego Umysłu, do której co roku mogą aspirować nowi członkowie.

Tegoroczna edycja kampanii oscyluje wokół dwóch dużych tematów, są nimi: asertywność oraz syndrom wyuczonej bezradności. Jako główne cele ZTU 2012 można wymienić: zwiększenie zaradności dzieci i młodzieży oraz rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Zachowaj Trzeźwy Umysł ma także na celu przeciwdziałanie bierności i bezradności, a przede wszystkim zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży.

– Mamy nadzieję, że kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł 2012 dostarczy wszystkim wielu pozytywnych wrażeń, a młodym ludziom biorącym udział w projekcie niezapomnianych chwil – podkreśla w imieniu całego zespołu koordynator kampanii prezes Piotr Adamski.

Z ramienia samorządu kampanię koordynuje gminny koordynator ds. uzależnień – pani Małgorzata Szpendowska – Wylegalska, która już dziś wysłała zaproszenia do przedstawicieli różnych instytucji działających na terenie naszej Gminy na naradę roboczą, która odbędzie się w czwartek 12 kwietnia o godz. 10.30 w sali Biblioteki Publicznej w Skokach.

WIĘCEJ INFORMACJI W INTERNECIE:

Strona kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł www.TrzezwyUmysl.pl

Platforma edukacyjna dla nauczycieli: www.AkademiaNauczyciela.pl

Kampania Odpowiedzialny Kierowca: www.OdpowiedzialnyKierowca.pl