W trosce o wspólne bezpieczeństwo

 12 listopada lekcje przerwał nietypowy dzwonek. Nie oznaczał tym razem tego, co zwykle. Zajęcia co prawda zostały wstrzymane, a powód był istotnie zaskakujący. Przeszkoleni w kwestii bezpieczeństwa nauczyciele zinterpretowali sygnał jako zagrożenie alarmowe, powiadomili o nim uczniów i zgodnie z wszelkimi procedurami sprowadzili podopiecznych na boisko szkolne. Okazało się, że OSP zorganizowała na terenie szkoły próbny alarm przeciwpożarowy.

Plac służący zwykle rozrywce i wypoczynkowi podczas przerw lekcyjnych, tym razem zapełnili strażacy w pełnym rynsztunku i wozy strażackie. Akcja przebiegła sprawnie, strażacy udzielili profesjonalnej pomocy jednemu z uczniów, który znalazł się w sprowokowanej sytuacji zagrażającej życiu i zdrowiu. Na szczęście była to tylko próba, dzięki której wszyscy mogli przećwiczyć swoje przygotowanie, umiejętności, znajomość zasad i procedur w trakcie zagrożenia. Podsumowaniem sprawnie przeprowadzonej akcji była możliwość obejrzenia przez uczniów wozów strażackich, wyposażenia i sprzętu, który wielu marzących w tym wieku o zawodzie strażaka, przyprawiło o dreszczyk emocji.

Alarm_pozarowy_w_szkole


 

Święto Niepodległości

W przededniu święta narodowego cała społeczność szkolna i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej akademii, która stanowiła swoistą lekcję historii dla młodego pokolenia. Reżyserzy przedstawienia musieli stawić czoła niełatwemu zadaniu zaprezentowania skomplikowanych dziejów naszego narodu tym, którzy z racji wieku nie posiedli jeszcze wielu informacji z historii. Niezwykle trafna zatem okazała się forma przekazu teatralnego połączona z wierszami i pieśniami patriotycznymi, elementami tańca, uzupełniona prezentacją multimedialną przemawiającą do wyobraźni młodego widza. Scena wypełniła się postaciami historycznymi, znanymi z kart podręczników, które nagle ożyły i przemówiły ustami aktorów. Efekt realności sprawiła w pełni realizowana konwencja teatralna, wyrażająca się w charakteryzacji, doborze rekwizytów i scenografii.

Wychowanie patriotyczne, tak istotne w procesie kształcenia osobowości od najmłodszych lat, to m.in. przygotowywanie uroczystości, współudział w nich i inne formy realizacji: przygotowywanie wystaw, gazetek ściennych, pogadanek na lekcjach wychowawczych, poznawanie literatury. Realizowanie tych założeń, których podsumowanie stanowiła uroczysta akademia, zapewne przyczyni się do kształtowania świadomych uczestników życia społecznego, którzy właśnie dorastają w murach naszej szkoły.

Swieto_Niepodleglosci


 

Ważne sprawy

W trosce o najmłodsze koleżanki i kolegów uczniowie z klasy IIIc przygotowali przedstawienie „Ważne sprawy”. W odegranej dramie mali aktorzy nieśli przesłanie, aby nie rozmawiać z nieznajomymi, nie brać nic od obcych, nie podawać informacji o sobie i rodzinie w internecie, a także przestrzegali przed narkotykami i kradzieżami. W podsumowaniu opiekunka kółka teatralnego Aldona Lubiatowska rozmawiała z uczniami o tym, co usłyszeli i zobaczyli w scence teatralnej, wspólnie skomentowali niewłaściwe zachowania, wskazując jednocześnie prawidłowe zasady postępowania, które należy stosować na co dzień, aby uniknąć zagrożeń i cieszyć się bezpiecznym dzieciństwem.


PCK

Polski Czerwony Krzyż w Wągrowcu we współpracy z Dyrekcją Szkoły Podstawowej w Skokach rozpoczął na terenie placówki realizacje programu edukacyjnego Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby. Młodzież szkolna uczestnicząca w programie zapozna się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa komunikacyjnego, przestrzegania nawyków higienicznych i zasad pro zdrowotnych – zwiększenie udziału w diecie owoców i warzyw, poznają umiejętności udzielania pierwszej pomocy, znajomości numerów alarmowych, współpracy z rówieśnikami i wartości humanitarnych. Ponadto przejawiania wrażliwości, tolerancji oraz walki z dyskryminacją, poczucia współistnienia z innymi narodami. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne oraz legitymację członka Klubu PCK.

Dzięki programowi młodzież ubogaci swoją wiedze i umiejętności, które bezinteresownie przekażą specjaliści PCK, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, a także lekarz stomatolog. Koordynatorkami programu są nauczycielki skockiej placówki: Aldona Lubiatowska, Justyna Markiewicz i Małgorzata Winkel. Na zakończenie programu wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i podziękowania.

Jan Maćkowiak
prezes PCK w Wągrowcu

pck_1